Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 6 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 6 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(3 điểm) Xác định khẩu phần ăn uống phải đảm bảo nguyên tắc gì?

Câu 2.(4 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng với hoặc đúng nhất:

1. Thế nào là một  bữa ăn hợp lý, có chất lượng?

A. Đảm bảo đủ thành phần dinh dưỡng, vitamin và muối khoáng

B. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

C. Phối hợp, cân đối tỉ lệ các thành phần thức ăn

D. Cả A, B và C

2. Loại thực phẩm nào giàu chất đường bột?

A. Ngũ cốc               B. Rau tươi

C. Cá, thịt                D. Cả A và B

3. Loại thực phẩm nào giàu prôtêin?

A. Rau, quả tươi

C. Trứng, thịt

B. Gạo, ngô, khoai...

D. Cả A và B

4. Loại thực phẩm nào giàu lipit ?

A. Cá, thịt

C. Trứng, sữa

B. Dầu, mỡ

D. Cả B và C

5. Câu 3.(3 điểm) Chú thích thay cho các số trong sơ đồ

A. Hệ bài tiết

C. Hệ tuần hoàn

B. Ôxi

D. Nước tiểu

Lời giải chi tiết

Câu 1. (3 điểm)

Xác định khẩu phần ăn uống phải đảm bảo nguyên tắc: Đủ lượng, đủ chất và phù hợp với từng loại đối tượng.

Đủ lượng để đảm bảo sự bù đắp năng lượng đã tiêu hao, ở trẻ đang lớn phải đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho đồng hóa vượt dị hóa.

Đồng thời lại phải đảm bảo đủ chất nghĩa là phải đủ các loại chất prôtêin (đạm), lipit (mỡ), gluxit (chất đường bột) cùng các loại vitamin và muối khoáng cần thiết.

Câu 2.(4 điểm)

1

2

3

4

D

A

B

C

Câu 3.(3 điểm)

1

2

3

C

A

D

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close