Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu l. Điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào đầu mỗi câu sau.

A. Tuyến mồ hôi được xem như đơn vị chức năng của thận.

B. Bệnh hắc lào do một loại nấm sống kí sinh trên da gây nên.

C. Dây thần kinh tuỷ không phải là dây pha.

D. Hoạt động của hệ thần kinh sinh dưỡng là hoạt động có ý thức.

Câu 2. Hãy chọn phưong án trả lời  đúng nhất:

1. Sắc tố của da được quy định bởi các hạt sắc tố nằm ở:

A. Tầng tế bào sống của lớp biểu bì 

B. Lớp biểu bì

C. Lớp mờ dưới da         

D. Tầng sừng của lớp bì

2. Những hệ cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là:

A.Hệ tiêu hoá, hệ hô hấp     

B. Hệ tuần hoàn, hệ bài tiết

C. Hệ vận động, hệ bài tiết     

D. Câu A và B đúng

3. Hình thức rèn luyện da phù hợp là:

A. Tắm nắng lúc 8 đến 9 sáng. 

B. Tắm nắng lúc 12 giờ trưa.

C. Tắm nước thật lạnh.       

D. Tắm càng lâu càng tốt.

4. Trong các màng sau của cầu mắt, màng nào không bao phủ cả cầu mắt

A.  Màng giác    B. Màng cứng

C. Màng mạch   D. Màng lưới

5. Sự phân tích sóng âm bắt dầu từ đâu?

A. Từ màng nhĩ         

B. Từ tế bào thụ cảm thính giác

C. Từ dây thân kinh thính giác 

D. Tại vùng thính giác ở thuỳ thái dương.

6. Bản chất sinh lí của giấc ngủ là gì?

A. Ngủ là thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn

B. Não hoạt động nhiều sẽ mệt mỏi, muốn phục hồi thì phải ngủ.

C. Ngủ là sự khuếch tán ức chế lan dần ra toàn bộ vỏ não; khi ngủ tất cả các cơ quan trong cơ thể đều giảm bớt hoạt động tối đa.

D. Ngủ là nhu cầu sinh lí của cơ thể

7. Những loại thức ăn nào cần thiết cho cơ thể ?

A. Thức ăn chứa nhiều gluxit và lipit

B. Thức ăn chừa nhiều prôtêin và axit nuclêic

C. Thức ăn chứa nhiều muối khoáng và vitamin

D. Cả A, B và C đều đúng.

8. Tuyến mồ hôi nằm ở phần nào của da :

A. Lớp biểu bì

B. Lớp bì

C. Nằm hoàn toàn trong lớp bì

D. Lớp bì, đầu phía trên tuyến xuyên qua lớp biểu bì và đổ ra ngoài mặt da.

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1. Nêu các thành phần và chức năng của trụ não.

Câu 2. Tại sao người ta nói một trong những biện pháp phòng bệnh còi xương ở trẻ em là cho trẻ thường xuyên tắm nắng ?

Câu 3. Một cơ quan phân tích gồm những bộ phận nào ? Trình bày các bộ phân trong cơ quan phân tích thị giác ?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1.

Đúng

Sai

B

A, C, D

Câu 2.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

d

A

D

B

C

D

D

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1. Các thành phần và chức năng của trụ não:

* Thành phần của trụ não:

- Là bộ phận trung gian nối liền tùy sống với bán cầu não lớn và tiểu não.

- Trụ não gồm có: hành tủy, cầu não, não giữa.

*Chức năng của trụ não:

- Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, do các nhân xám đảm nhiệm.

- Chất trắng làm nhiệm vụ dẫn truyền, bao gồm các đường dẫn truyền lên (cảm giác) và các đường dẫn truyền xuống (vận động).

Câu 2. Một trong những biện pháp phòng bệnh còi xương ở trẻ em là cho trẻ thường xuyên tắm nắng vì:

- Ở dưới da có tiền vitamin D. Dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời, tiền vitamin D sẽ biến thành vitamin D. Vitamin D cần cho sự trao đổi canxi và phốtpho nên có tác dụng chống còi xương cho trẻ em. Vì vậy để chống bệnh còi xương cho trẻ em cần cho trẻ em tắm nắng vào buổi sáng.

Câu 3. - Cơ quan phân tích bao gồm: Cơ quan thụ cảm, dây thần kinh (dẫn truyền hướng tâm), và bộ phận phân tích ở trung ương.

           -  Cơ quan phân tích thị giác bao gồm: Các tế hào thụ cảm thị giác (trên màng lưới ở cầu mắt), dây thần kinh thị giác (dây số 11), và vùng thị giác (ở thùy chẩm).

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close