Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu l. Nối các số 1, 2, 3... ở cột (A) với một chữ cái tương ứng a, b, c... ở  cột (B) sao cho phù hợp rồi ghi vào phần trả lời :

Tác động lên

(A)

Phân hệ giao cảm

(B)

Trả lời

1. Tim

2. Phôi

3. Ruột

4. Mạch máu ruột

5. Mạch máu đến

a - Tăng lực và nhịp cơ

b- Giảm lực và nhịp cơ

c- Co phế quản nhỏ

d- Dãn phế quản nhỏ

e- Giảm nhu động

f- Tăng nhu động

g- Co

h- Dãn

1         

2

3         

4         

5         

Câu 2. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:

1. Vùng thị giác ở đâu trên não?

A. Thuỳ chẩm            B. Thùy trán   

C. Thuỳ thái dương    D.  Thuỳ đỉnh

2. Hệ thống cơ quan nào thực hiện sự liên hệ tự nhiên với môi trường ngoài ?

A. Hệ thần kinh sinh dưỡng     

B. Hệ thần kinh trung ương

C.  Hệ thẩn kinh ngoại biên     

D. Các cơ quan cảm giác.

3. Trong lớp nào của da có tuyến mồ hôi và tuyến nhờn, bao lông ?

A. Biểu bì        B. Lớp mỡ dưới da

C.  Lớp bì        D. Câu A, B và C.

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Trình bày cấu tạo và chức năng cơ bản của trụ não, não trung gian và tiểu não.

Câu 2. Khi đội kèn của xã tập luyện, cu Tí mang mơ ra ăn thì bị bố mắng vì đội kèn không thể tập được, điều đó có đúng không, vì sao?

Câu 3. Nêu hai vai trò của tiếng nói chữ viết?

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

5

a

d

e

g

h

Câu 2.

1

2

3

A

D

C

 II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1. Cấu tạo và chức năng cơ bản của trụ não, não trung gian và tiểu não:

 

Tiểu não

Trụ não

Não trung gian

Cấu tạo

Vỏ chất xám nằm ngoài. Chất trắng là các đường dần truyền liên hệ giữa tiểu não với các phần khác của hệ thần kinh.

Gồm: Hành não, cầu não và não giữa. Chất trắng bao ngoài, chất xám là các nhân xám.

 

Gồm: Đồi thị và ị dưới đồi thị. nồi thị và các nhân xám vùng dưới đồi là chất xám.

Chức năng

Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.

- Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá.

- Chức năng dẫn truyền.

Điều khiển quá  trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

Câu 2. Khi dội kèn của xã tập luyện, cụ Tí mang mơ ra ăn thì bị bố mắng vì đội kèn không thể tập được, điều đó đúng, vì:

- Khi cu Tí mang mơ ra ăn thì những người trong đội kèn nhìn thấy sẽ tiết nhiều nước bọt theo phản xạ có điều kiện, nên không thổi kèn được.

Câu 3. Nêu hai vai trò của tiếng nói chữ viết.

- Tiếng nói và chữ viết là tín hiệu gây ra phản xạ có điều kiện cấp cao.

- Tiếng nói và chữ viết là phương tiện để con người giao tiếp và trao đối kinh nghiệm.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close