Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Hệ thần kinh có chức năng gì ? Hệ thần kinh gồm những bộ phận nào ?

Câu 2.(3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Hệ thần kinh gồm

A. Bộ não và tủy sống.

B. Bộ não và các cơ.

C. Tủy sống và tim mạch.

D.Tủy sống và hệ cơ xương.

2. Nơron có nhiệm vụ

A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

B. Cảm ứng và hưng phấn xung thần kinh.

C. Hưng phấn và dẫn truyền xung thần kinh.

D. Cảm ứng, hưng phấn và dẫn truyền xung thần kinh.

3. Bộ phận ngoại biên của hệ thần kinh của người gồm

A. Dây thần kinh và cơ quan thụ cảm.

B. Dây thần kinh và hạch thần kinh,

C. Hạch thần kinh và cơ quan thụ cảm.

D. Dây thần kinh, hạch thần kinh và cơ quan thụ cảm.

Câu 3.(2 điểm) Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2 để hoàn chỉnh các câu sau:

Nơron là ...(1)... nên hệ thần kinh.

Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có ..(2)... Tận cùng tua dài có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời.

Lời giải chi tiết

Câu 1. ( 5 điểm)

- Hệ thần kinh có chức năng : điều khiển, điều hoà và phối hợp mọi hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể thành một khối thống nhất, đảm bảo sự thích nghi của cơ thể với những thay đổi của môi trường trong cũng như môi trường ngoài.

- Hệ thần kinh gồm có não bộ, tuỷ sống (bộ phận trung ương) được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ, các dây thần kinh và hạch thần kinh (bộ phận ngoại biên).  Hộp sọ chứa não còn tuỷ sống nằm trong ống xương sống. Các dây thần kinh do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động tạo nên.

Câu 2.(3 điểm)

1

2

3

A

D

B

Câu 3.(2 điểm)

1. Đơn vị cấu tạo;          2. Bao miêlin;

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close