Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 11 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 11 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Có thể áp dụng các biện pháp tránh thai nào?

Câu 2.(5 điểm) Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai là gì?

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Có thế áp dụng các biện pháp sau:

- Sử dụng viên thuốc tránh thai để ngần trứng chín và rụng.

- Sử dụng bao cao su hoặc màng ngãng âm đạo. Đối với người đã sinh đủ số con theo quy định có thể đình sản bằng thắt ống dẫn tinh hoặc ống dẫn trứng để tránh cho tinh trùng không gặp trứng để thụ tinh.

- Sử dụng dụng cụ tránh thai (dụng cụ tử cung) để ngăn trứng làm tổ trong thành tử cung.

Câu 2.(5 điểm)

- Cơ sở khoa học của tránh thai là dựa trên sự hiểu biết về các điều kiện đảm bảo cho thụ tinh và thụ thai :

- Ngăn trứng chín và rụng (dùng thuốc tránh thai).

- Tránh không cho tinh trùng gặp trứng (dùng bao cao su, đình sản).

- Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh (dùng dụng cụ tử cung).

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close