Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 11 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 11 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Sự phát triển của thai ở người diễn ra như thế nào?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Thụ tinh là gì?

A. Tinh trùng được đổ vào âm đạo

B. Tinh trùng gặp trứng

C. Tinh trùng kết hợp với trứng thành hợp tử

D. Cả A, B và C

2. Sự thụ tinh được xảy ra ở đâu ?

A. Trong buồng trứng

B. Trong tử cung

C. Ở khoảng 1/3 (phía ngoài) đoạn ống dẫn trứng

D. Trong âm đạo

Câu 3.(3 điểm) Chọn cụm từ đã cho điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp :

Trứng được tiếp nhận vào ống dẫn trứng thông qua ….(1)…. Tử cung được thông với…(2)….Khi trứng chín, bao noãn vỡ ra để trứng thoát ra ngoài, đó là ….(3)…..        

a. ống dẫn trứng

b. phễu của ống dẫn trứng

c. hiện tượng kinh nguyệt

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Phôi mới làm tổ trong thành tử cung chỉ là một khối tế bào chưa phân hoá, dần dần được phân hoá và phát triển thành thai. Tại nơi trứng làm tổ sẽ hình thành nhau thai bám chắc vào thành tử cung. Thai liên hệ với nhau nhờ cuống nhau và thực hiện trao đổi chất với cơ thể mẹ qua nhau thai.

Câu 2.(2 điểm)

1

2

C

C

Câu 3 ( 3 điểm)

1

2

3

b

a

c

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close