Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 11 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 11 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(3 điểm) Cơ quan sinh dục nữ gồm những loại hoocmôn nào?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trà lời đúng hoặc đúng nhất:

1.  Cơ quan sinh dục nừ gồm

A. Buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và bóng đái.

B. Buồng trứng, ống dẫn trứng, âm đạo và ống dẫn nước tiểu,

C. Buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo.

D. Buồng trứng, tử cung, âm đạo và bóng đái.

2.   Âm đạo có vai trò

A. tiết dịch để hoà loãng tinh trùng tạo tinh dịch.

B. chứa tinh và nuôi dưỡng tinh trùng,

C. tiết dịch nhờn vào âm đạo.

D. đường dẫn vào tử cung và là nơi đứa trẻ đi ra khi sinh.

Câu 3.(5 điểm) Chọn từ, cụm từ đã cho điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp:

Cơ quan sinh dục nữ gồm  …(1)….Trứng rụng theo…(2)….đến….(3)…..Tử cung là nơi trứng đã thụ tinh phát triển thành ….(4)…và…(5)……….

a. nuôi dưỡng thai

b. thai

c. buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo

d. Ống dẫn trứng

e. tử cung

Lời giải chi tiết

Câu 1. (3 điểm)

- Trong quá trình phát triển của trứng, buồng trứng còn tiết ra ơstrôgen, là một loại hoocmôn sinh dục nữ.

- Các hoocmôn này gây nên những biến đổi cơ thể trong tuổi dậy thì ở nữ (ơstrôgen).

- Tuổi dậy thì chính thức ở nữ bằng hành kinh lần đầu (một biểu hiện của trứng đã rụng và đã có khả năng sinh con).

Câu 2.(2 điểm)

1

2

C

D

Câu 3.(5 điểm)

1

2

3

4

5

c

d

e

b

a

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close