Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (5 điểm)

Hệ thần kinh gồm những cơ quan nào ? Chức năng của hệ thần kinh là gì ?

Câu 2. (5 điểm)

Quan sát hình 2.2 SGK và cho biết các khoang cơ thể có cấu tạo như thế nào ?

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm) 

- Hệ thần kinh gồm : não, tuỷ sống, dây thần kinh và hạch thần kinh.

- Hệ thần kinh có chức năng tiếp nhận và trả lời các kích thích của môi trường, điều hoà hoạt động các cơ quan.

Câu 2.(5 điểm)

Có 2 khoang cơ thể gồm khoang ngực và khoang bụng. 2 khoang này thuộc phần thân và ngăn cách nhau bởi cơ hoành :

- Khoang bụng chứa : dạ dày, ruột, gan, túi mật, tuỵ, lách, thận, bóng đái, cơ quan sinh dục.

- Khoang ngực chứa : tim, phổi, khí quản, thực quản.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close