Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:

1. Cấu tạo tế bào gồm:

A. Màng sinh chất, ribôxôm, ti thể.

B. Màng sinh chất, chất tế bào, nhân,

C. Màng sinh chất, chất tế bào, gôngi.

D. Màng sinh chất, ti thể, nhân.

2. Hoạt động sổng cua tế  bào gồm:

A. Trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng.

B. Trao đổi chất, tổng hợp, phân chia.

C. Trao đổi chất, cảm ứng, giải phóng năng lượng

D. Trao đổi chất, phân chia, cảm ứng

3. Chức năng của cột sống là:

A. Bảo vệ tim, phổi và các cơ quan ở phía trên khoang bụng.

B. Giúp cơ thể đứng thăng, gắn xương sườn với xương ức thành lồng ngực,

C. Giúp cơ thể đứng thẳng và lao động.

D. Bảo đảm cho cơ thể được vận động dễ dàng.

4. Xương to ra về bề ngang là nhờ:

A. Sự phân chia của mô xương cứng.

B. Tấm sụn ở hai đầu xương

C. Mô xương xốp.          

D. Sự phân chia của tế bào màng xương.

Câu 2. (6 điểm) Hãy giải thích để chứng minh tế bào là đon vị chức năng của cơ thể?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

B

A

B

D

Câu 2. Giải thích đế chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Tất cả các hoạt động sổng của cơ thể đều xảy ra ở tế bào như:

* Màng sinh chất: nơi thực hiện sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.

* Chất tế bào: là nơi xảy ra các hoạt động sống như:

+ Ti thể: tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng.

+ Ribôxôm là nơi xảy ra tổng hợp prôtêin.

+ Bộ máy gôngi: thu nhận, hoàn thiện, phân phối sản phẩm cho tế bào.

+ Trung thể: tham gia quá trình phân chia tế bào.

+ Lưới nội chất: tổng hợp và vận chuyển các chất.

* Nhân tế bào: có chứa nhiễm sắc thể, có vai trò quan trọng trong sự di truyền. Nhân con có màng nhân, giúp trao đổi chất giữa nhân và tế bào chất...

Tất cả các hoạt động nói trên xảy ra trong tể bào làm cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể. (Hay nói cách khác các hoạt động sống cua cơ thể có cơ sở là các hoạt động sống của tế bào)

- Sự trao đổi chất của tế bào là cơ sở cho sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường

- Sự sinh sản cũa tế bào là cơ sở cho sự sinh trưởng và sinh sản của cơ thể.

- Sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với kích thích của môi trường ngoài.

Vì vậy, tế bào được xem là đơn vị chức năng của cơ thể.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close