Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:

1. Nguyên nliân chủ yếu của sự mỏi cơ:

A. Do năng lượng cung cấp thiếu.

B. Do lượng CO2 sinh ra nhiều.

C. Lượng O2 máu đưa đến thiếu nên tích tụ lượng axit trong cơ.

D. Lượng nhiệt sinh ra nhiều.

2. Khi gặp người bị tai nạn gây xương cần:

A. Đặt nạn nhân nằm yên.

B. Dùng gạc hay khăn sạch nhẹ nhàng lau sạch vết thương

C. Tiến hành sơ cứu.

D. Cả A, B, C đúng.

3. Xương to ra nhờ:

A. Mô xương xốp.         

B. Tấm sụn ở hai đầu xương,

C. Sự phân chia ở tế bào màng xương.

D. Sự phân chia ở mô xương cứng.

4. Cấu tạo tế bào gồm:

A. Màng sinh chất, chất tế bào, gôngi.

B. Màng sinh chất, nhân, ti thể.

C. Màng sinh chất, chất tể bào, nhân.

D. Màng sinh chất, ribôxôm, ti thể

5. Vết thương chảy máu ớ tay, chăn cần:

A. Dùng nhiều bông băng bó vết thương lại.

B. Chờ ngay đến bệnh viện

C. Dùng dây garô rồi mới băng bó.

D. Câu A và B đúng.

Câu 2. (5 điểm) Giải thích sự phát triển của xương trong cơ thể.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

5

C

D

C

C

C

Câu 2.

* Xương phát triên về bề ngang:

Xương phát triển về bề ngang là nhờ các tế bào trong lớp màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hoá xương.

* Xương phát triển về bề dài:

Xương đài ra nhờ 2 đĩa sụn tăng trưởng nằm tiếp giáp giữa đầu xương và thần xương. Ở tuổi thiếu niên, xương phát triển nhanh. Đến 18-20 tuổi (ở nữ) và 20 - 25 tuổi (ở nam), xương phát triển chậm lại. Ở người trưởng thành, sụn tăng trường hoá thành xương và không còn khả năng giúp xương dài ra được nữa, do đó người không cao thểm. Ở người già, xương bị phân huỷ nhanh hơn sự tạo thành, đồng thời tỉ lệ chất hữu cơ (cốt giao) trong xương giảm; vì vậy xương trờ nên xốp và giòn, dễ gãy. Sự phục hồi xương gãy ở người già cũng diễn ra rất chậm.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close