Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy điền dấu + (nếu đúng) và dấu - (nếu sai) để xác định chính xác vị trí của mỗi cơ quan trong bảng sau:

Cơ quan

Vị trí

Khoang ngực

Khoang bụng

Ở nơi khác

1. Thận

 

 

 

2. Phổi

 

 

 

3. Khí quản

 

 

 

4, Não

 

 

 

5. Mạch máu

 

 

 

6. Măt

 

 

 

7. Miệng

 

 

 

8. Gan

 

 

 

9. Tim

 

 

 

10. Dạ dày

 

 

 

Câu 2. (5 điểm) Phản xạ là gì? Cung phản xạ là gì? Nêu cấu tạo của một cung phản xạ đơn giản.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Cơ quan

Vị trí

Khoang ngực

Khoang bụng

Ở nơi khác

1. Thận

-

+

-

2. Phổi

+

-

-

3. Khí quản

+

-

-

4. Não

-

-

+

5. Mạch máu

+

+

+

6. Mẳt

-

-

+

7. Miệng

-

-

+

8. Gan

-

+

-

9. Tim

+

-

-

10. Dạ dày

-

+

-

Câu 2.

* Phản xạ là:

- Là phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh để trả lời những kích thích của môi trường bên ngoài hoặc bên trong cơ thể thích nghi với những thay đổi của môi trường xung quanh.

* Cung phản xạ:

Cung phán xạ: Là đường đi của luồng xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh, rồi từ trung ương thần kinh ra cơ quan phản ứng.

Một cung phản xạ đơn giản gồm có 3 loại nơron:

- Nơron hướng tâm

- Nơron trung gian

- Nơron li tâm.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close