Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:

1. Chất dinh dưỡng trong thức ăn được hấp thụ chủ yếu ở:

A. Khoang miệng.           B. Ruột non                           

C. Dạ dày                       D. Ruột già

2. Khi nhai kĩ bánh mì trong miệng ta thấy có vị ngọt vì:

A. Bánh mì và thức ăn được nhào trộn kỹ

B. Bánh mì đã biến thành đường mantôzơ

C. Nhờ sự hoạt động của amilaza.

D. Thức ăn được nghiền nhỏ

3. Tuyến vị tiết dịch vị có ở đâu?

A. Khoang miệng.      B. Ruột non                           

C. Dạ dày                 D. Ruột già

4. Ở khoang miệng, thức ăn được biến đổi về mặt cơ học:

A. Làm nhuyễn và nhào trộn với pepsin.

B. Cắn xé, làm nhuyễn và nhào trộn với amilaza.

C. Cắn xé, vo viên và nhào trộn với amilaza.

D. Cắn xé, vo viên và tẩm dịch vị.

Câu 2. (3 điểm) Hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp?

Câu 3. (3 điếm) Tại sao trong thí nghiệm tìm hiếu về hoạt động của amilaza, ở ống nghiệm D lại phải cho thểm vài giọt HCl (2%) vào hồ tinh bột và nước bọt?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

B

B

C

C

Câu 2. Học sinh trình bày được tác hại của thuốc lá:

- Về sức khỏe: hại cho ban thân, hại đến người xung quanh....

- Về kinh tế: ảnh hưởng đến ngân sách gia đình, ngân sách xã hội.

- Hút thuốc lá nơi công cộng là biểu hiện kém văn hóa cần phải bị phê phán.

Câu 3. Trong thí nghiệm tìm hiểu hoạt tính của amilaza trong nước bọt ở ống nghiệm D lại phải cho thêm vài giọt HCl (2%) vào dung dịch hồ tinh bột và nước bọt để làm giảm độ pH → mất hoạt tính cua amilaza ( vì enzim amilaza chỉ hoạt động tốt ở pH = 7,2). Vì vậy, ở ống nghiệm nàv tinh bột không biến thành đường mantôzơ.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close