Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (4 (điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Tiểu cầu giảm khi

A. Bị chảy máu

B. Bị dị ứng

C. Bị bệnh thiếu máu ác tính

D. Hai câu A và B đúng.

2.Vai trò cua hồng cầu  là:

A. Vận chuyển chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể?

B. Vận chuyển O2 và CO2

C. Vận chuyển các chất thải

D. Cả A, B. C đúng

3. Yếu tố khoáng có vai trò ánh hướng đến sụ đông máu là:

A. Natri                       B. Canxi                                 

C. Kali                        D. Clo

4. Huyết thanh là?

A. Huyết tương cùng với tiêu cầu             

B. Huyết tương đã mất ion Ca2+

C. Huyết tương đà mất chất sinh tơ máu

D. Các tế bào máu và huyết tương

Câu 2. (2 điểm) Sự đông máu có ý nghĩa gì đối với cơ thể?

Câu 3. (4 điểm) Máu gồm những thành phần nào? Trong quá trình đông máu, tiểu cầu đóng vai trò gì?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

C

B

B

C

Câu 2. Đông máu là một cơ che chống mất máu. Nó giúp cho cơ thể không bị mất nhiều máu khi bị thương.

Câu 3. Các thành phần của máu: Gồm huyết tương và các tế bào máu; Các tế bào máu gồm: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu

Trong quá trình đông máu các tiểu cầu đóng vai trò:

+ Bám vào vết rách và bám vào nhau để tạo thành nút tiểu cầu bịt tạm thời vết rách.

+ Giải phóng chất giúp hình thành búi tơ máu để tạo thành các khối máu đông

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close