Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 11 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 11 - Sinh học 8

Đề bài

I. Phần tư luận (5 điểm)

Câu 1.(2,5 điểm) A1DS là gì? Chẩn đoán bệnh và cách phòng tránh như thế nào?

Câu 2.(2,5 điểm) Tinh trùng có cấu tạo như thế nào?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Sự phát sinh và phát triển của các tế bào sinh dục xảy ra ở

A. buồng trứng và tinh hoàn.       

B. cơ quan sinh dục phụ.

C. tử cung.                     

D. âm đạo.

2. Muốn tránh thai cần theo nguyên tắc?

A. Ngăn trứng chín và rụng.

B. Không để trứng và tinh trùng gặp nhau,

C. Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh.

D. Cả A, B và C

Câu 2.(1,5 điểm)

Điền cụm từ đã cho vào chỗ trống trong câu sau :

Cơ quan sản xuất trứng là ........... (1).. Mỗi tháng có một trứng chín và rụng. Trứng được tiếp thu vào ống dẫn trứng qua …..(2)……. Tử cung thông với….(3)…..nhờ một lỗ ở cổ tử cung.

a. âm đạo       

b. buồng trứng

c. phễu dẫn trứng       

d. túi chứa trứng

Câu 3.( 2,5 điểm) Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 và ghi kết quả vào cột 3:

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Tinh hoàn

A. Nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng

1........ …..

2. Ống dẫn tinh

B. Nơi sản xuất tinh trùng

2................

3. Túi tinh

C. Dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi

3.....................

4. Tuyến tiền liệt

tinh

4................

D. Tiết dịch hoà với tinh trùng tạo thành tinh dịch

 

Lời giải chi tiết

I. Phần tư luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

- AIDS là chữ cái viết tắt của thuật ngữ quốc tế, gọi là “ Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải” là căn bệnh của thế kỉ, là mối hiểm hoạ đối với loài người.

- Cách phòng tránh: Hiểu rõ con đường lây truyền có thể đề ra các biện pháp phòng tránh nhiễm HIV có hiệu quả:

+ Phòng tránh trong quan hệ tình dục: Quan hệ chung thuỷ một vợ một chồng, dùng bao cao su để đảm bảo an toàn...

+ Phòng tránh nhiễm HIV qua đường máu: Khử trùng để đảm bảo vô trùng các kim dùng để tiêm, trích và truyền máu, không tiêm trích ma tuý.

+ Phòng tránh cho trẻ sơ sinh nhiễm HIV

Câu 2.(2,5 điểm)

Đầu mang nhân chứa n nhiễm sắc thể trong đó có 1 nhiễm sắc thể X hoặc 1 nhiễm sắc thể Y. Tinh trùng X có kích thước lớn, vận chuyển chậm; tinh trùng Y nhỏ hom, vận chuyển nhanh.

- Đuôi là cơ quan vận chuyên.

- Tinh trùng được sản xuất từ tế bào sinh tinh của tinh hoàn qua mào tinh tiếp tục được thành thục, theo ống dẫn tinh đến bọng tinh (túi tinh), ở đó tinh trùng được nuôi dưỡng chờ ra ngoài khi phóng tinh.

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

1

2

C

D

Câu 2.(1,5 điểm)

1

2

3

b

c

a

Câu 3.(2,5 điếm)

1

2

3

4

B

C

A

D

 Loigiiahay.com

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close