Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:

1. Khả năng nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật?

A. Phản xạ có điều kiện             

B. Tư duy trừu tượng

C. Phàn xạ không điều kiện   D. Trao đổi thông tin

2. Nước tiểu đầu khác máu là

A. không có các sản phẩm thải

B. có các sản phẩm thải và hồng cầu

C. có các sản phẩm thải và prôtêin

D. có các sản phẩm thải và không có hồng cầu, prôtêin

3. Cận thị là do:

A. cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp

B. cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng

C. cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp

D. cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng

4. Chức năng của nơron là:

A. Dẫn truyền các xung thần kinh và trả lời các kích thích

B. Cảm ứng và dẫn truyền các xung thần kinh

C. Trung tâm điều khiển các phản xạ

D. Trả lời các kích thích

5. Tầng tế bào sống nằm ở:

A. Lớp biểu bì B. Lớp mỡ dưới da

C. Lớp bì   D. Câu A và B đều đúng

6. Những hệ cơ quan tham gia vào quá trình trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là :

A. Hệ tiểu hoá, hệ hô hấp                        B. Hệ tuần hoàn, hệ bài tiết

C.  Hệ vận động, hệ bài tiết          D. Câu A và B đều đúng

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1. Nêu cấu tạo và chức năng của tuỷ sống.

Câu 2. Nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục cận thị ?

Câu 3. Mô tả cấu tạo trong của đại não.

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1.

1

2

3

4

5

6

B

D

D

B

A

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 1. Cấu tạo và chức năng của tuỷ sống.

* Cấu tạo tủy sống:

- Cấu tạo ngoài:

+ Hình trụ, màu trắng, mềm, nằm trong ống xương sống.

+ Mặt trước và mặt sau tủy sống có rãnh trước và rãnh sau.

+ Tủy sống có 2 chỗ phình: phình cổ và phình thắt lưng.

 + Tủy sống phát xuất ra 31 đôi dây thần kinh tủy. Mỗi dây có 2 rễ: rễ trước gồm những sợi thần kinh vận động, rễ sau gồm những sợi thần kinh cảm giác. Hai rễ này chập lại thành dây thần kinh tủy.

- Cấu tạo trong:

+ Chất trắng: Nằm bên ngoài, cấu tạo bởi những bó sợi thần kinh dẫn truyền xung thần kinh.

+ Chất xám: Nằm bên trong, có dạng hình chữ H, cấu tạo bởi thân và tua ngắn của nơron.

* Chức năng của tủy sống:

- Trung khu các phản xạ không điều kiện:

+ Chất xám của tủy sống là trung khu của các phản xạ không điều kiện. Ví dụ: khi tay ta vô ý chạm vào vật nóng, tay tự co lại mà không cần suy nghĩ.

- Dẫn truyền:

+ Chất trắng dẫn truyền các luồng thần kinh từ các cơ quan đi về trung khu thần kinh và từ các trung khu thần kinh đi đến các cơ quan.

+ Nối liền các trung khu thần kinh với nhau, nhờ các bó sợi trong chất trắng.

Câu 2. Nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục cận thị

- Nguyên nhân:

+ Bẩm sinh do cầu mắt dài

+ Do không đúng khoảng cách trong vệ sinh học đường làm cho thể thuỷ tinh quá phồng lâu dần mất khả năng dãn

- Mậu quả: làm cho mắt chỉ có khả năng nhìn gần

- Cách khắc phục: đeo kính cận

Câu 3. Cấu tạo trong của đại não:

     Đại não gồm:

- Chất xám tạo thành vỏ đại não, là nơi tập trung thân và tua ngắn của nơron trung tâm của các phản xạ có điều kiện.

- Chất trắng nằm dưới vỏ não là các đường thần kinh nối các phần vỏ não với nhau và vỏ não với các phần dưới của hệ thần kinh

Trong chất trắng còn có nhân nền.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close