Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 10 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(6 điểm) Tuyến tuỵ có vai trò như thế nào đối với cơ thể ?

Câu 2.(4 điểm)

Chọn phương ấn trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Tuyến trên thận gồm những phần nào?

A. Phần trên và phần dưới

C. Phần vỏ và phần tuỷ

B. Màng và cơ

D. Nội tiết và ngoại tiết

2. Tuyến trên thận có chức năng gì ?

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu

D. Tiết hoocmôn sinh dục

3. Tuyến tuỵ có chức năng gì?

A. Tham gia điều hoà canxi và phôtpho trong máu

B. Tiết dịch tiêu hoá và tiết hoocmôn.

C. Điều hoà đường huyết, muối natri trong máu

D. Tiết hoocmôn sinh dục

4. Hoocmôn glucagôn có chức năng gì?

A. Tăng cường chuyển hoá nội bào (đặc biệt tế bào cơ, thần kinh, tim)

B. Tăng cường chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan)

C. Tăng cường chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ

D. Tăng cường nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não

Lời giải chi tiết

Câu 1. (6 điểm)

Chức năng của tuyến tuỵ:

Chức năng ngoại tiết của tuyến tuỵ là tiết dịch tuỵ theo ống dẫn đổ vào tá tràng, giúp cho sự biến đổi thức ăn trong ruột non. Ngoài ra tuyến tuỵ còn có các tế bào tập hợp thành các đảo tuỵ có chức năng tiết các hoocmôn điều hoà lượng đường trong máu.

Câu 2.(4 điểm)

1

2

3

4

B

C

B

B

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close