Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 10 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(4 điểm) Tuyến sinh dục ở người gồm những cơ quan nào và có chức năng gì ? Tinh hoàn ở người có chức năng gì?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Tác dụng của hoocmôn testostêrôn là gì?

A. Tăng sự phát triển cơ bắp.

B. Thay đổi giọng nói.

C. Gây những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì nam.

D. Thúc đẩy quá trình sinh tinh.

2. Dấu hiệu xuất hiện ở tuổi dậy thì không đúng chung cho cả nam và nữ là

A. Xuất hiện mụn trứng cá.

B. Da trở nên mịn màng, bắt đầu hành kinh,

C. Lớn nhanh.

D. Tuyến mồ hôi, tuyến nhờn phát triển.

Câu 3.(4 điểm) Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3... để hoàn chỉnh các câu sau :

Tinh hoàn và buồng trứng, ngoài ...(1)... sinh sản tinh trùng và trứng, còn thực hiện chức năng của ...(2)... Các tế bào kẽ ...(3)... tiết hoocmôn sinh dục nam (testostêrôn) ; các tế bào nang trứng ...(4)... sinh dục nữ (ơstrôgen).

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

Tuyến sinh dục ở người gồm tinh hoàn và buồng trứng, ngoài chức năng sản sinh tinh trùng và trứng còn thực hiện chức năng của các tuyến nội tiết. Hoạt động tiết của tuyến này chịu ảnh hưởng của các hoocmôn FSH và LH từ tuyến yên tiết ra.

Tinh hoàn ở người là nơi sản sinh ra tinh trùng, các tế bào kẽ trong tinh hoàn tiết hoocmôn sinh dục nam (testostêrôn) gây nên những biến đổi ở tuổi dậy thì, trong đó quan trọng nhất là những dấu hiệu chứng tỏ đã có khả năng sinh sản (xuất tinh lần đầu);

Câu 2.(2 điểm)

1

2

C

B

Câu 3.(4 điểm)

1. Chức năng;           

2. Các tuyến nội tiết;

3. Trong tinh hoàn;       

4. Tiết hoocmôn.

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close