Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 19 - Học kì 1 - Sinh học 8

Đề bài

I. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1.( 2 điểm) Nơron có chức năng gì?

Câu 2.(2 điểm) Khả năng co cơ phụ thuộc vào yếu tố nào?

II.  Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)                        

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất :

1. Khớp bán động có chức năng

A. Nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.

B. Đảm bảo cho cơ thể có thể vận động dễ dàng,

C. Hạn chế hoạt động của các khớp.

D. Cả A và B.

2. Xương to ra vể bề ngang là nhờ

A. Các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hoá xương.

B. Các mô xương cứng phân chia tạo ra những tế bào.

C. Nhờ các mô xương xốp phân chia tạo ra những tế bào.

D. Cả A và B.

3. Hổng cầu được hình thành từ

A. Túi noãn hoàng.

B. Tuỷ xương.

C. ở gan và lách.

D. Cả A và B.

Câu 2.(2 đim)

Thực hiện ghép nội dung ở cột 1 và cột 2 và ghi kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Mô liên kết

A. Bảo vệ cơ thể, tiết

l……..

2. Mô thần kinh

B. Nâng đỡ các cơ quan trong cơ thể

2..........

3. Mô biểu bì

C. Co, dãn tạo nên sự vận động của các cơ quan

3........

4. Mô cơ

D. Tiếp nhận kích thích, điều hoà hoạt động của các cơ quan

4………

Câu 3.(1,5 điểm) Hãy chọn cụm từ phù hợp trong các cụm từ cho sẵn để điển vào chỗ trống thay cho các số 1,2, 3…. để hoàn chỉnh các câu sau :

Bộ máy Gôngi là nơi ...(1)... như prôtêin, lipit, và đường rồi lắp ráp ...(2)..., sau đó đóng gói và gửi đến...(3)... trong tế bào hay để xuất bào.

a. nơi cần thiết

b. thu nhận một số chất

c. thành sản phẩm cuối cùng

Câu 4.(1 điểm) Đánh dấu X vào ô đúng trong bảng sau:

Chức năng

Đầu xương

Thân xương

- Giúp làm giảm ma sát trong các khớp xương

 

 

- Giúp xương phát triển to vể bề ngang

 

 

- Giúp chịu lực, đảm bảo vững chắc

 

 

- Giúp phân tán lực

 

 

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (4 điểm)

 Câu 1. (2 điểm)

Chức năng: Nơron có 2 chức năng là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh. Cảm ứng : Nơron có khả năng phát sinh xung thần kinh khi có kích thích.

Kích thích → Nơron →  Xung thần kinh

- Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định:

Từ sợi nhánh →  Thân nơron →  Sợi trục

Câu 2.(2 điểm)

Khả năng co cơ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Hệ thần kinh : nếu thần kinh tốt, tinh thần sảng khoái thì khả năng co cơ tốt hơn.

- Thể tích của cơ :bắp cơ lớn thì khả năng co mạnh hơn.

- Lực co cơ.

-  Khả năng dẻo dai và bền bỉ, làm việc lâu không bị mỏi.

Việc luyện tập thường xuyên làm cho cơ cứng rắn, phát triển cân đối.

II. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

1

2

3

C

A

B

Câu 2.(2 điểm)

1

2

3

4

B

D

A

C

Câu 3.(1,5 điểm)

1

2

3

b

c

a

Câu 4.(1 điểm)

Chức năng

Đầu xương

Thân xương

- Giúp làm giảm ma sát trong các khớp xương

X

 

- Giúp xương phát triển to về bề ngang

 

X

- Giúp chịu lực, đảm bảo vững chắc

 

X

- Giúp phân tán lực

X

 

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close