Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 5 - Sinh học 8

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1.(2,5 điểm) Tìm các nội dung phù hợp điền vào ô trống để hoàn chỉnh bảng sau về các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày.

Biến đổi thức ăn ở dạ dày

Các hoạt động tham gia

Cơ quan hay tế bào thực hiện

Tác dụng của hoạt động

Biến đổi lí học

 

 

 

Biến đổi hoá học

 

 

 

Câu 2.(2,5 điểm) Những chất nào được hấp thụ theo con đường máu và bạch huyết ? Các con đường đó có đặc điểm gì ?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Ruột non là một bộ phận của hệ?

A. hô hấp.                B. bài tiết,

C. tiêu hoá.              D. tuần hoàn.

2. Vai trò biến thức ăn thành những chất cần thiết cho cơ thể là chức năng của hộ

A. hô hấp.                B. bài tiết

C. tiêu hoá.              D. tuần hoàn.

3. Câu nào sau đây không phải là vai trò của hệ tiêu hoá ?

A. Thuỷ phân thức ăn

B. Hấp thụ thức ăn

C. Giải phóng ra năng lượng

D. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ

E. Thải bỏ những chất độc hại

4. Chức năng của gan là

A. Dự trữ thức ăn và khử chất độc.

B. Điều hoà các chất hữu cơ.

C. Phá huỷ hồng cầu già.

D. Cả A và B.

5. Sản phẩm của quá trình tiêu hoá ở ruột non là gì ?

A. Đường đơn, glixêrin và axit béo, lipit

B. Đường đơn, axit amin, glixêrin và axit béo

C. Lipit, đường đôi, các dạng peptit

D. Axit amin, prôtêin, đường đôi

Câu 2.( 2,5 điếm) Điền dấu X vào bảng cho phù hợp:

Các chất

Các chất trong thức ăn

Các chất hấp thụ được

Prôtêin

 

 

Axit béo

 

 

Glixêrin

.

 

Gluxit

 

 

Đường đơn

 

 

Axit amin

 

 

Muối khoáng

 

 

Nước và vitamin

 

 

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Biến đổi thức ăn ở dạ dày

Các hoạt động tham gia

Cơ quan hay tế bào thực hiện

Tác dụng của hoạt động

Sự biến đổi

- Sự tiết dịch vị

- Tuyến vị

- Hòa loãng thức ăn

lí học

- Sự co bóp của dạ dày

- Các lớp cơ của dạ dày

- Đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị

 

Sự biến đổi hóa học

Hoạt động của enzim pepsin

Enzim pepsin

Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin

 

Câu 2.(2,5 điểm) 

Các chất dinh dưỡng hấp thụ theo con đường máu

Các chất dinh dưỡng hấp thụ theo con đường bạch huyết

- Đường.

- Lipit đã được lipaza phân giải thành axit béo và glixêrin (khoảng30%).

- Axit amin.

- Các muối khoáng.

- Nước.

- Các vitamin tan trong nước.

- Lipit đã được muối mật nhũ tương hoá) dưới dạng các giọt nhỏ (70%).

- Các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K).

- Các chất dinh dưỡng được hấp thụ vào mao mạch máu sẽ được vận chuyển qua gan để được xử lí (khử độc, điều hoà nồng độ các chất) rồi được vận chuyển tới các tế bào.

- Các chất dinh dưỡng được hấp thụ vào mạch bạch huyết cũng sẽ được vận chuyển tới tĩnh mạch dưới đòn để hoà chung vào máu rồi cũng được vận chuyển tới các tế bào.

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

1

2

3

4

5

C

C

D

A

B

Câu 2.(2,5 điểm)

Các chất

Các chất trong thức ăn

Các chất hấp thụ được

 

Prôtêin

X

 

 

Axit béo

 

X

 

Glixêrin

 

X

 

Gluxit

X

 

Đường đơn

 

X

Axit amin

 

X

Muối khoáng

X

X

Nước và vitamin

X

X

 

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close