Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng, chữ S trước câu sai.

1. Hoocmôn là sản phẩm tiết của các tuyến ngoại tiết

2. Hoocmôn có tác dụng với nhiều cơ thể. không mang tính đặc trưng cho loài

3. Hoocmôn chỉ có tác dụng với một cơ thể, mang tính đặc trưng cho loài

4. Hoocmôn là chất có hoạt tính sinh học cao

Câu 2. (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:

1. Tuyến nội tiết quan trọng nhất là

A. Tuyến giáp      B. Tuyến trên thận 

C. Tuyến tuỵ       D. Tuyến yên

2. Tinh hoàn có chức năng:

A. Sản sinh ra tinh trùng và ơstrôgen  

B. Sản sinh ra tinh trùng và testôstêrôn

C. Sản sinh và nuôi dưỡng tinh trùng  

D. Sản sinh tinh trùng và prôgesteron

Câu 3. (6 điểm) Tuyến giáp và tuyến cận giáp ảnh hưởng đến sự trao đổi chất như thế nào?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

1

2

3

4

S

Đ

S

Đ

Câu 2.

1

2

D

B

Câu 3. Tuyến giáp và tuyến cận giáp ánh hưởng đến sự trao đổi chất như sau:

*Tuyến giáp:

- Đặc điểm:

Có màu vàng, nặng khoảng 20 - 25g nằm trước sụn giáp của thanh quản và trên khí quản.

Tác dụng của hoocmôn:

+ Tiết ra tirôxin có vai trò quan trọng trong sự điều hòa trao đổi chất.

+ Khi tuyến hoạt động mạnh: Tirôxin tiết ra nhiều làm gia tăng sự trao đổi chất, thần kinh bị kích thích, mất ngủ, người gầy đi...Bệnh nặng sẽ bị bướu cổ lộ nhỡn (basedow).

+ Khi tuyến hoạt động yếu: Sự trao đổi chất giảm.

Ở trẻ em: Chậm lớn, trí óc kém, gây kích thích nước dưới da.

+ Muốn trị bệnh bướu cổ phải chích tirôxin hoặc ăn thức ăn có iốt.

* Tuyển cận giáp:

Đặc điểm:

Gồm hai đôi nằm ở sau thùy phải và thùy trái của tuyến giáp, nặng khoảng 0,2g.

-Tác dụng của hoocmôn:

+Tuyển cận giáp tiết ra hoocmôn (parathirin) có tác dụng điều hòa sự trao đổi các muối canxi và phôtpho, bảo đảm sự ổn định nồng độ các muối này trong máu.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close