Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 8 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(5 điểm) Da có cấu tạo như thế nào?

Câu 2.(5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Lớp tế bào chết ở da là?

A. Tầng sừng.

B. Tầng sừng và lớp bì

C. Tầng sừng và tuyến nhờn.

D. Lớp bì và tuyến nhờn.

2. Chức năng quan trọng nhất của da là?

A. Bài tiết các chất thải.

B. Bảo vệ, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh,

C. Tham gia điểu hoà thân nhiệt.

D. Làm nhiệm vụ của một cơ quan cảm giác tiếp nhận các kích thích của môi trường.

2. Bộ phận nào của da đảm nhận vai trò bài tiết?

A. Lớp bì               

B. Lớp mỡ

C. Các tuyến mồ hôi     

D. Cả B và C

3. Tầng sừng có chức năng gì?

A. Bảo vệ các bộ phận bên trong

B. Thay thế các tế bào bị chết đi

C. Nuôi dưỡng da

D. Cả B và C

5. Da có chức năng

A. tiếp nhận kích thích.             

B. bài tiết mồ hôi.

C. đào thải chất độc.       

D. Cả A, B và C

Lời giải chi tiết

Câu 1. (5 điểm)

Da có cấu tạo gồm 3 lớp:

Lớp biểu bì: có tầng sừng và tầng tế bào sống.

+ Tầng sừng nằm ngoài cùng gồm những tế bào chết đã hoá sừng, xếp sít nhau, dễ bong ra.

+ Tầng tế bào sống ở dưới tầng sừng : có khả năng phân chia tạo ra tế bào mới, trong tế bào có chứa các hạt sắc tố tạo nên màu da. Các tế bào mới này sẽ thay thế các tế bào ở lớp sừng bong ra.

Lớp bì: dưởi lớp tế bào sống, cấu tạo từ các sợi mô liên kết bền chặt, trong đó có các thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, lông và bao lông, cơ co chân lông, mạch máu.

Lớp mỡ dưới da: chứa mỡ dự trữ, có vai trò cách nhiệt.

Câu 2.(5 điểm)

1

2

3

4

5

A

B

A

B

D

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close