Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 9 - Sinh học 8

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1 .(2,5 điểm) Những đặc điểm tiến hoá của bộ não người thể hiện ở cấu tạo của đại não như thế nào ?

Câu 2.(2,5 điểm) Phân biệt cấu tạo giữa hai bộ phận giao cảm và bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng theo bảng sau:

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Các vùng chức năng chỉ có ở não người mà không có ở động vật là

A. Vùng hiểu tiếng nói, vận động ngôn ngữ, vận động.

B. Vùng hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết, cảm giác,

C. Vùng hiểu tiếng nói, vùng nói, vùng viết.

D. Vùng hiểu tiếng nói, vận động ngôn ngữ, hiểu chữ viết.

2. Trung ương của cung phản xạ sinh dưỡng nằm ở

A. Chất xám thuộc sừng bên của tuỷ sống và trụ não.

B. Chất xám thuộc sừng bên của tuỷ sống,

C. Chất xám thuộc sừng bên của tuỷ sống và tiểu não.

D. Chất xám thuộc sừng bên của tuỷ sống và não trung gian.

3. Hệ thần kinh sinh dưỡng bao gồm

A. Phân hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm.

B. Bộ phận trung ương và đối giao cảm

C. Phân hệ thần kinh giao cảm và bộ phận ngoại biên.

D. Cả A và B.

4. Viễn thị là gì ?

A. Là tật mà mắt có khả năng nhìn gần

B. Là tật mắt có khả năng nhìn xa

C. Là tật mắt không có khả năng nhìn

D. Là tật mắt có khả năng nhìn rõ

Câu 2.(2 điểm)

Điền cụm từ cho sẵn vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp:

Bộ phận trung ương có vỏ não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ. Hộp sọ chứa…..(1)……..và tuỷ sống nằm trong…..(2)…… nằm ngoài trung ương thần kinh là .......(3)…..thuộc bộ phận ngoại biên có các……..(4)…..

a. hạch thần kinh

b. não bộ

c. ống xương sống

d. bộ phận ngoại biên

Câu 3.(1 điểm) Hãy sắp xếp các đặc điểm cấu tạo và chức năng của tuỷ sống và trụ não (cột 2) tương ứng với từng bộ phận (cột 1) và ghi kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Tuỷ sống

2. Trụ não

Chất xám ở giữa, bao quanh là chất trắng

Chất xám tạo thành một cột dài

C. Chất xám tạo thành các nhân xám

Chất xám là trung khu của các phản xạ không điều kiện

Chất trắng tạo thành các đường thần kinh (đường lên, đường xuống)

G. Tất cả các đường thần kinh đều có hiện tượng bắt chéo

1

2         

Lời giải chi tiết

Câu 1. (2,5 điểm)

Đại não người phát triển rất mạnh, phủ lên tất cả các phần còn lại của bộ não.

Diện tích của vỏ não cũng tăng lên rất nhiéu do có các rãnh và các khe ăn sâu vào bên trong, là nơi chứa số lượng lớn nơron.

Vỏ não người, ngoài các vùng kể trên, còn xuất hiện các vùng viết và nói cùng các vùng hiểu chữ viết và vùng hiểu tiếng nói liên quan đến sự hình thành  hệ thống tín hiệu thứ hai là tiếng nói và chữ viết do kết quả quá trình lao động xã  hội của con người.

Câu 2. (2,5 điểm)

Bảng so sánh dưới đây sẽ cho thấy sự khác nhau trong cấu tạo giữa hai bộ phận giao cảm và bộ phận đối giao cảm trong hệ thần kinh sinh dưỡng.

          Bộ phận

Phần

Giao cảm

Đối giao cảm

Trung ương

Sừng bên chất xám tuỷ sống từ đốt tuỷ cổ VIII (hay ngực I) đến đốt tủy thắt lưng III

Các nhân xám trong trụ não

Chất xám đoạn cùng tuỷ

Ngoại biên

- Hạch thần kinh sinh dưỡng nằm gần trung ương

- Hạch thần kinh sinh dưỡng nằm xa trung ương (gần cơ quan đáp ứng)

- Nơron trước hạch có sợi trục ngắn (có bao mielin) còn nơron sau hạch có sợi trục dài (không có bao mielin)

- Nơron trước hạch có sợi trục dài (có bao mielin) còn nơron sau hạch có sợi trục ngắn (không có bao mielin)

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

 Câu 1. (2 điểm)

1

2

3

4

C

B

A

B

Câu 2.(2 điểm)

1

2

3

4

b

C

d

a

Câu 3.(1 điểm)

1. A, B, D, E

2. A, C, D, E, G

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close