Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Sự tiêu hoá có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể ?

Câu 2.(2 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Tiêu hoá thức ăn gồm những quá trình biến đổi nào ?

A. Biến đổi hoá học.

B. Biến đổi lí học.

C. Hấp thụ các chất.

D. Cả A, B và C.

2. Các chất hữu cơ trong thức ăn được biến đổi nhờ

A. Enzim trong tế bào.

B. Răng nghiền nát thức ăn.

C. Hoạt động tiêu hoá thức ăn.

D. Dạ dày co bóp.

Câu 3.(4 điểm) Thực hiện ghép nội dung cột 1 với cột 2 và ghi kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Răng cửa

A. Dùng để xé thức ăn

1         

2. Răng nanh

B. Nghiền thức ăn

2         

3. Răng hàm

C. Đảo trộn thức ăn thấm nước bọt

3         

4. Lưỡi

Cắt thức ăn

Nhận biết vị thức ăn (cay, đắng, mặn, nhạt...).

4         

Lời giải chi tiết

Câu 1. (4 điểm)

Cơ thể luôn cần các nguyên liệu để xây dựng nên các tế bào cũng như cần năng lượng để thực hiện được các hoạt động. Nguồn nguyên liêu và năng lượng này đểu do thức ăn cung cấp. Tuy nhiên, cơ thể không sử dụng ngay thức ăn từ ngoài vào mà phải qua quá trình biến đổi lí - hoá trong cơ quan tiêu hoá, tạo thành các chất đơn giản hoà tan, được hấp thụ vào máu để cung cấp cho các tế bào của cơ thể hoạt động. Quá trình đó gọi là sự tiêu hoá, thực hiện trong các cơ quan tiêu hoá.

Câu 2.(2 điểm)

1

2

D

C

1. Tiêu hoá thức ăn gồm: 

- Biến đổi hoá học.

- Biến đổi lí học.

- Hấp thụ các chất.

Chọn D

2. Các chất hữu cơ trong thức ăn được biến đổi nhờ Hoạt động tiêu hoá thức ăn.

Chọn C

Câu 3. (4 điểm)

1

2

3

4

D

A

B

C, E

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close