Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 8

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 10 - Sinh học 8

Đề bài

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1.(2,5 điểm) Tuyến trên thận nằm ở vị trí nào và có chức năng gì đối với cơ thể?

Câu 2.(2,5 điểm) Nguyên nhân gây bộnh bướu cổ lồi mắt (bệnh Bazơđô) và bệnh bướu cổ có điểm gì giống và khác nhau?

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1.(3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Hoocmôn GH có chức năng gì?

A. Phát triển cơ thể (tiết nhiều: cao quá cỡ, tiết ít: lùn)

B. Kích thích nang trứng phát triển, gây trứng chín, sinh tinh

C. Kích thích rụng trứng, tạo thể vàng (ở nữ)

D. Cả A, B và C

2. Ở nữ, hoocmôn LH có chức năng gì ?

A. Phát triển cơ thể (tiết nhiều : cao quá cỡ, tiết ít : lùn)

B. Kích thích nang trứng phát triển, gây trứng chín, sinh tinh

C. Kích thích rụng trứng, tạo thể vàng (ở nữ)

D. Cả A, B và C

3. Hoocmôn glucagôn có chức năng gì ?

A. Tăng cường chuyển hoá nội bào (đặc biệt tế bào cơ thần kinh, tim)

B. Tăng cường chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ (xảy ra ở gan)

C. Tăng cường chuyển hoá glicôgen thành glucôzơ

D. Tăng cường nhịp tim, nhịp thở, tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não

4. Chọn câu đúng trong các câu sau :

A. Tuyến nội tiết sản xuất các hoocmôn theo đường máu đến cơ quan đích.

B. Hooc môn có hoạt tính thấp.

C. Tuyến giáp cùng với tuyến trên thận có vai trò điều hoà trao đổi canxi và phôtpho trong máu.

D. Tuyến tuỵ chỉ tiết ra hoocmôn.

Câu 2.(2 điểm) Chọn từ, cụm từ phù hợp trong số từ cho sẵn và điền vào chỏ trống trong các câu sau :

Bước vào tuổi dậy thì, dưới tác dụng của các hoocmôn ……(1)……. Do tuyến yên tiết ra làm cho các …..(2)…..nằm giữa các ống sinh tinh ương tinh hoàn tiết hoocmôn        …..(3).... đó là………….(4)……

a. FSH và LH

b. glucagôn

c.tế bào kẽ

d. sinh dục nam

e. sinh dục nữ

f. testostêrôn

Lời giải chi tiết

I. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Tuyến trên thận gồm một đôi nằm trên hai quả thận. Mỗi tuyến gồm phần vỏ và phần tuỷ.

Phần vỏ tiết các hoocmôn thúc đẩy sự biến đổi prôtêin thành glucôzơ, điều hoà sự trao đổi natri và kali, ngoài ra còn tiết hoocmôn sinh dục nam.

Phần tuỷ tiết các chất ađrênalin và noađrênalin, ađrênalin có tác dụng điểu hoà sự trao đổi chất, đặc biệt là sự trao đổi gluxit, làm tăng đường huyết, đồng thời có tác dụng đối với hê tim mạch ; noađrênalin có tác dụng gây co mạch và làm tăng huyết áp.

Câu 2.(2,5 điểm)

Cả hai bệnh bệnh bướu cổ lồi mắt (bệnh Bazơđô) và bệnh bướu cổ đều do sự tăng cường hoạt động của tuyến yên nhưng ở bệnh bướu cổ là do thiếu iốt trong khẩu phần ăn hằng ngày nên tuyến không tiết ra tirôxin, vùng dưới đồi và tuyến yên nhận được thông báo ngược về nồng độ tirôxin thấp trong máu đã tiết hoocmôn tăng cường hoạt động của tuyến giáp và gây hiên tượng phì đại tuyến.

Còn bênh bướu cổ lồi mắt (bệnh Bazơđô) do rối loạn hoạt động của tuyến gây nên do khả năng tự miễn của cơ thể, tạo ra chất giống TSH của tuyến yên làm tăng cường tiết tirôxin.

II. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1.(3 điểm)

1

2

3

4

A

C

B

A

Câu 2.(2 điểm)

1

2

3

4

a

c

d

f

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close