Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Sinh học 8

Đề bài

Câu 1.(7 điểm) Làm thế nào để sơ cứu vết thương chảy máu mao mạch và tĩnh mạch ? Nêu các bước hô hấp nhân tạo.

Câu 2.(3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Các biện pháp phòng chống các tác nhân gây hại tim, mạch là ?

A. Khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim và huyết áp không mong muốn.

B. Không sử dụng các chất kích thích có hại.

C. Hạn chế ăn các thức ăn có hại cho tim, mạch như mỡ động vật.

D. Cả A, B và C.

2. Khi băng vết thương do chảy máu mao mạch hoặc tĩnh mạch cần phải làm gì ?

A. Bịt chặt miệng vết thương trong vài phút

B. Sát trùng vết thương (bằng cồn iốt), dán bằng băng dán (nếu vết thương nhỏ)

C. Cho ít bông vào giữa 2 miếng gạc, đặt vào miệng vết thương và dùng băng buộc chặt lại

D. Cả A, B và C

3. Khi băng viết thương do chảy máu động mạch ở cổ tay cần phải làm gì ?

A. Tìm vị trí và bóp mạnh động mạch cánh tay để làm ngừng chảy máu vêt thương vài ba phút

B. Buộc garô ở vị trí cao hơn vết thương (về phía tim) với lực ép đủ làm cầm máu

C. Sát trùng vết thương, đặt gạc bông lên miệng vết thương, băng lại rồi đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu

D. Cả A, B và C

Lời giải chi tiết

Câu 1. (7 điểm)

Dùng ngón tay cái bịt chặt miệng vết thương tới khi máu ngừng chảy (khoảng vài phút), sau đó sát trùng vết thương bằng cồn iốt rồi băng kín vết thương. Nếu sau khi băng thấy vết thương vẫn chảy máu cần đưa đến bệnh viện

Học sinh tự nêu các bước hô hấp nhân tạo.

Câu 2.(3 điểm)

1

2

3

D

D

D

1. Các biện pháp phòng chống các tác nhân gây hại tim, mạch là:

- Khắc phục và hạn chế các nguyên nhân làm tăng nhịp tim và huyết áp không mong muốn.

- Không sử dụng các chất kích thích có hại.

- Hạn chế ăn các thức ăn có hại cho tim, mạch như mỡ động vật.

Chọn D

2. Khi băng vết thương do chảy máu mao mạch hoặc tĩnh mạch cần: 

- Bịt chặt miệng vết thương trong vài phút

- Sát trùng vết thương (bằng cồn iốt), dán bằng băng dán (nếu vết thương nhỏ)

- Cho ít bông vào giữa 2 miếng gạc, đặt vào miệng vết thương và dùng băng buộc chặt lại

Chọn D

3. Khi băng viết thương do chảy máu động mạch ở cổ tay cần:

- Tìm vị trí và bóp mạnh động mạch cánh tay để làm ngừng chảy máu vêt thương vài ba phút

- Buộc garô ở vị trí cao hơn vết thương (về phía tim) với lực ép đủ làm cầm máu

- Sát trùng vết thương, đặt gạc bông lên miệng vết thương, băng lại rồi đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu

Chọn D

 HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close