Toán lớp 4 trang 72 - Bài 32: Hai đường thẳng song song - SGK chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh các con đường dưới đây: a) Nêu tên hai con đường vuông góc với nhau Nêu các cặp cạnh song song trong những hình sau:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Xem hình phần Cùng học, nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau trong hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau

Lời giải chi tiết:

AB và DC là cặp cạnh song song với nhau

AD và BC là cặp cạnh song song với nhau

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Cho trước đường thẳng AB và điểm M không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm M và song song với đường thẳng AB theo hướng dẫn sau.

Nhận xét: Hai đường thẳng AB và CD cùng vuông góc với đường thẳng MN.

Phương pháp giải:

Học sinh quan sát và vẽ hình theo mẫu

Lời giải chi tiết:

- Vẽ đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng AB

- Vẽ đường thẳng CD đi qua M và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Nêu các cặp cạnh song song trong những hình sau:

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để chỉ ra các cặp cạnh song song với nhau

- Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau

Lời giải chi tiết:

Hình A:

KL và NM là cặp cạnh song song với nhau

KN và LM là cặp cạnh song song với nhau

Hình B:

SV và TU là cặp cạnh song song với nhau

ST và VU là cặp cạnh song song với nhau

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Quan sát hình ảnh các con đường dưới đây.

a) Nêu tên hai con đường vuông góc với nhau.

b) Nêu tên hai con đường song song với nhau.

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

a) Hai con đường vuông góc với nhau là:

- Đường Hoa Đào và đường Hoa Hồng 

- Đường Hoa Mai và đường Hoa Hồng 

- Đường Hoa Hồng và đường Hoa Huệ

b) Hai con đường song song với nhau là:

- Đường Hoa Mai và đường Hoa Đào 

- Đường Hoa Đào và đường Hoa Huệ

- Đường Hoa Mai và đường Hoa Huệ

Hoạt động thực tế

Video hướng dẫn giải

Tìm trong thực tế hình ảnh hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng song song với nhau.

Phương pháp giải:

Em sưu tầm hình ảnh trong thực tế về hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh về hai đường thẳng vuông góc:

Hình ảnh về hai đường thẳng song song:

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close