Toán lớp 4 trang 32 - Bài 56: Xếp hình, vẽ hình - SGK chân trời sáng tạo

Hình thay vào ? là hình gì? Hình thứ 14 là hình gì ? Hình đó có màu gì?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Xếp hình.

Phương pháp giải:

Quan sát và xếp hình theo mẫu

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Hình thay vào ? là hình gì?

Phương pháp giải:

- Quan sát, tìm quy luật sắp xếp các hình

- Tìm hình thích hợp đặt vào dấu ?

Lời giải chi tiết:

Các hình trên được sắp xếp theo quy luật: Hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi rồi tiếp tục lặp lại như vậy.

Vậy hình thay vào dấu ? là hình bình hành.

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Hình thứ 14 là hình gì ? Hình đó có màu gì?

Phương pháp giải:

- Quan sát và tìm quy luật sắp xếp các hình

- Tìm hình thích hợp đặt vào dấu ?

Lời giải chi tiết:

  • Các hình trên được sắp xếp theo quy luật: Mỗi nhóm gồm 3 hình là hình tam giác, hình thoi, hình tròn, hình tam giác, hình thoi, hình tròn, …. rồi tiếp tục lặp lại như vậy.

Ta có 14 : 3 = 4 (dư 2). Vậy hình thứ 14 là hình thoi.

  • Các hình được sắp xếp theo quy luật màu sắc:

Mỗi nhóm gồm 5 màu xếp theo thứ tự: màu đỏ, màu cam, màu tím, màu xanh lá, màu xanh dương, …. rồi tiếp tục lặp lại như vậy.

Ta có 14 : 5 = 2 (dư 4). Vậy hình thứ 14 có màu xanh lá.

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Mỗi hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương?

Phương pháp giải:

Quan sát rồi đếm số hình lập phương của mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

Hình A có 3 khối lập phương

Hình B có 10 khối lập phương

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Quan sát hình bên.

a) Hình bên có tất cả bao nhiêu khối, trong đó có mấy khối trụ, mấy khối hộp chữ nhật?

b) Để xếp 5 hình như thế, cần tất cả bao nhiêu khối, trong đó có bao nhiêu khối trụ, bao nhiêu khối hộp chữ nhật?

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ rồi đếm số khối trụ, khối hộp chữ nhật có trong hình.

b) Số khối để xếp 5 hình = Số khối để xếp 1 hình x 5

Lời giải chi tiết:

a) Hình bên có tất cả 12 khối, trong đó có 7 khối trụ, 5 khối hộp chữ nhật

b) Để xếp 5 hình như thế, cần tất cả 60 nhiêu khối, trong đó có 35 khối trụ, 25 khối hộp chữ nhật

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close