Toán lớp 4 trang 35 - Bài 15: Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Tính bằng cách thuận tiện: a) 36 + 12 + 14 + 38 Mẹ mua 2 kg cam hết 52 000 đồng, ba mua 3 kg cam cùng loại hết 87 000 đồng

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 36 + 12 + 14 + 38

b) 2 x 3 x 5 000

c) 9 x 13 + 9 x 7

Phương pháp giải:

a) Áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng để nhóm các số tổng là số tròn chục với nhau.

b) Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân để nhóm các số có tích là số tròn nghìn với nhau.

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

c) Áp dụng tính chất một số nhân với một tổng:

a x b + a x c = a x (b + c)

Lời giải chi tiết:

a) 36 + 12 + 14 + 38 = (36 + 14) + (12 + 38)

                                 = 50 + 50

                                 = 100

b) 2 x 3 x 5 000 = (2 x 5 000) x 3

                          = 10 000 x 3

                          = 30 000

c) 9 x 13 + 9 x 7 = 9 x (13 + 7)

                          = 9 x 20

                          = 180

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào công thức P = (a + b) x 2 và S = a x b rồi tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Video hướng dẫn giải

a) Trong hình dưới đây, số hình tròn màu xanh nhiều hơn số hình tròn màu đỏ là bao nhiêu hình?

Cách 1: 14 x 3 – 4 x 3 = 42 – 12 = 30

Cách 2: (14 – 4) x 3 = 10 x 3 = 30

So sánh giá trị hai biểu thức.

(14 – 4) x 3 ..… 14 x 3 – 4 x 3

b) Tính (theo mẫu).

Mẫu: 14 x 3 – 4 x 3 = (14 – 4) x 3

                                = 10 x 3

                                = 30

29 x 2 – 9 x 2

7 x 214 – 7 x 14

Phương pháp giải:

a) Quan sát hai cách tính trên đề bài rồi so sánh kết quả với nhau

b) Áp dụng công thức:

a x b – c x b = (a - c) x b

Lời giải chi tiết:

a) Ta có (14 – 4) x 3 = 14 x 3 – 4 x 3

b) 29 x 2 – 9 x 2 = (29 – 9) x 2

                         = 20 x 2

                         = 40

7 x 214 – 7 x 14 = 7 x (214 – 14)

                          = 7 x 200

                          = 1 400

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Mẹ mua 2 kg cam hết 52 000 đồng, ba mua 3 kg cam cùng loại hết 87 000 đồng. Hỏi ba và mẹ ai mua cam giá rẻ hơn, mỗi ki-lô-gam rẻ hơn bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Tìm giá tiền 1 kg cam mẹ mua

- Tìm giá tiền 1 kg cam ba mua

- So sánh giá tiền mua 1 kg cam của mẹ và ba

Lời giải chi tiết:

Mẹ mua mỗi ki-lô-gam cam hết số tiền là

52 000 : 2 = 26 000 (đồng)

Ba mua mỗi ki-lô-gam cam hết số tiền là

87 000 : 3 = 29 000  (đồng)

Vậy mẹ mua cam rẻ hơn ba và mỗi ki-lô-gam rẻ hơn số tiền là

29 000 – 26 000 = 3 000 (đồng)

Đáp số: 3 000 đồng

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Lớp em dự định mua các tấm lưới hình vuông để lắp ráp các chuồng thỏ có dạng khối lập phương (xem hình).

a) Số?

Để lắp ráp 4 chuồng thỏ như hình bên dưới thì phải dùng ..?.. đồng để mua các tấm lưới.

b) Quan sát hình ảnh 4 chuồng thỏ được lắp ráp theo cách sau.

- Tại sao với cách lắp ráp này số tấm lưới phải dùng sẽ ít đi mặc dù các chuồng vẫn riêng biệt?

- Số?

4 chuồng thỏ lắp ráp theo cách này sẽ tiết kiệm được tất cả là ..?... đồng.

Phương pháp giải:

a)

– Mỗi chuồng thỏ được lắp bởi 6 tấm lưới.

- Số tiền để mua tấm lưới cho mỗi chuồng thỏ  = Giá tiền một tấm lưới x 6

- Tìm số tiền để mua tấm lưới cho 4 chuồng thỏ = Số tiền để mua tấm lưới cho mỗi chuồng thỏ  x 4

b) Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

a) Ta thấy mỗi chuồng thỏ được lắp bởi 6 tấm lưới.

Số tiền để mua tấm lưới cho mỗi chuồng thỏ là 4 000 x 6 = 24 000 (đồng)

Để lắp ráp 4 chuồng thỏ thì cần số tiền mua tấm lưới là 24 000 x 4 = 96 000 (đồng)

Ta điền như sau:

Để lắp ráp 4 chuồng thỏ như hình bên dưới thì phải dùng 96 000 đồng để mua các tấm lưới.

b)

- Với cách lắp ráp như trên số tấm lưới phải dùng sẽ ít đi mặc dù các chuồng vẫn riêng biệt vì hai chuồng thỏ cạnh nhau có thể ghép chung 1 tấm lưới ngăn giữa 2 chuồng.

- Theo cách lắp ghép trên ta tiết kiệm được 3 tấm lưới so với cách ở phần a.

4 chuồng thỏ lắp ráp theo cách này sẽ tiết kiệm được tất cả là 4000 x 3 = 12 000 đồng.

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Vẫn dùng các tấm lưới ở bài 5, em hãy tìm cách lắp ráp 4 chuồng thỏ để chi phí tiết kiệm hơn cách lắp ráp ở câu b. (Kích thước mỗi chuồng không thay đổi, các chuồng riêng biệt).

Phương pháp giải:

Học sinh suy nghĩ cách lắp ráp các chuồng thỏ

Lời giải chi tiết:

Để tiết kiệm chi phí hơn, ta có thể lắp các chuồng thỏ thành 2 hàng, mỗi hàng gồm 2 chuồng thỏ, các chuồng được ghép cạnh nhau.

Vui học

Video hướng dẫn giải

Quan sát bảng sau:

Tính giá trị của biểu thức a x b x c với a = 3, b = 2, c = 5.

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức a x b x c rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Nếu a = 3, b = 2 và c = 5 thì a x b x c = 3 x 2 x 5 = 6 x 5 = 30

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close