Toán lớp 4 trang 25 - Bài 9: Ôn tập biểu thức số - SGK Chân trời sáng tạo

) Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong mỗi biểu thức sau: 125 – 84 + 239 Tính số ngôi sao ở mỗi hình dưới đây theo hai cách (xem mẫu):

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

a) Nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong mỗi biểu thức sau.

125 – 84 + 239

156 : 3 x 4

45 + 27 x 6

63 : (162 – 155)

b) Tính giá trị mỗi biểu thức trên rồi nói theo mẫu.

Mẫu: 125 – 84 + 239 = 41 + 239

                                = 280

Phương pháp giải:

- Với biểu thức chỉ chứa phép tính cộng, trừ hoặc chỉ chứa phép tính nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải

- Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

- Với biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện ở trong ngoặc trước

Lời giải chi tiết:

a) Thứ tự thực hiện các phép tính trong mỗi biểu thức:

125 – 84 + 239: Thực hiện từ trái sang phải

156 : 3 x 4: Thực hiện từ trái sang phải

45 + 27 x 6: Thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau

63 : (162 – 155) : Thực hiện phép tính trong ngoặc trước

b) 156 : 3 x 4 = 52 x 4

                      = 208

208 là giá trị của biểu thức 156 : 3 x 4

45 + 27 x 6 = 45 + 162

                  = 207

207 là giá trị của biểu thức 45 + 27 x 6

63 : (162 – 155) = 63 : 7

                          = 9

9 là giá trị của biểu thức 63 : (162 – 155)

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính số ngôi sao ở mỗi hình dưới đây theo hai cách (xem mẫu):

Phương pháp giải:

a) Cách 1:

- Đếm số ngôi sao màu cam và số cột chứa ngôi sao màu cam; Đếm số ngôi sao màu hồng và số cột chứa ngôi sao màu hồng.

- Viết biểu thức rồi thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau

Cách 2: Đếm số ngôi sao màu cam và màu hồng trong mỗi nhóm và số nhóm như vậy.

             Viết biểu thức rồi tính.

Lời giải chi tiết:

a) Cách 1: 5 x 4 + 8 x 4

                = 20 + 32

                = 52

Cách 2: (5 + 8) x 4

            = 13 x 4

            = 52

b) Cách 1: 4 x 6 + 6 x 6

                = 24 + 36

               = 60

Cách 2: (4 + 6) x 6

             = 10 x 6

             = 60

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Em dùng 1 tờ tiền 50 000 đồng để mua 1 vỉ trứng và 2 cái bánh mì (giá tiền như trên), người bán hàng sẽ trả lại em ? đồng.

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền mua 2 cái bánh mì = số tiền mua 1 cái bánh mì x 2

- Tìm số tiền mua 2 cái bánh mì và 1 vỉ trứng

- Tìm số tiền được trả lại

Lời giải chi tiết:

Số tiền mua bánh mì là 7 000 x 2 = 14 000 (đồng)

Số tiền mua 2 cái bánh mì và 1 vỉ trứng là 14 000 + 33 000 = 47 000 (đồng)

Người bán trả lại em số tiền là 50 000 – 47 000 = 3 000 (đồng)

Vậy số cần điền vào chỗ trống là 3 000.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close