Toán lớp 4 trang 17 - Bài 47: Nhân với số có hai chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. a) 62 x 41 Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 27 m, chiều rộng 15m.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a) 62 x 41

   54 x 23

b) 176 x 32

    1 042 x 57

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Nhân lần lượt từ phải sang trái

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tính nhầm.

a) 7 x 50 x 20

b) 40 x 3 x 50

c) 80 x 1 000 x 4

d) 3 x 60 x 500

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp để nhóm các số có tích là số tròn nghìn với nhau

Lời giải chi tiết:

a) 7 x 50 x 20 = 7 x (50 x 20) = 7 x 1 000 = 7 000

b) 40 x 3 x 50 = (40 x 50) x 3= 2 000 x 3 = 6 000

c) 80 x 1 000 x 4 = 80 000 x 4 = 320 000

d) 3 x 60 x 500 = 3 x (60 x 500) = 3 x 30 000 = 90 000

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Giá trị của biểu thức 20 740 x 35 là:

A. 7 259                               

B. 72 590                         

C. 725 900                      

D. 7 259 000

Phương pháp giải:

Tính giá trị của biểu thức rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Tìm số đo thích hợp.

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 27 m, chiều rộng 15m. Diện tích khu vườn đó là ……….

Phương pháp giải:

Diện tích khu vườn = chiều dài x chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Diện tích khu vườn đó là 27 x 15 = 405 (m2)

Vậy số đo cần điền vào chỗ chấm là 405 m2

Luyện tập Câu 4

Video hướng dẫn giải

Ông Tư nuôi bò để lấy sữa. Mỗi con bò nhà ông Tư trung bình ngày cho 26 kg sữa. Hỏi một tháng 30 ngày, 12 con bò nhà ông Tư cho bao nhiêu ki-lô-gam sữa?

Phương pháp giải:

- Tìm số kg sữa thu được của một con bò trong 30 ngày = số kg sữa của mỗi con bò trong một ngày x 30

- Tìm số kg thu được của 12 con bò = số kg sữa thu được của một con bò trong 30 ngày x 12

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 con: 26 kg/ngày

12 con trong 30 ngày: ? kg

Bài giải

Cách 1

Trong 30 ngày mỗi con bò cho số ki-lô-gam sữa là:

26 x 30 = 780 (kg)

Trong 30 ngày, 12 con bò cho số ki-lô-gam sữa là:

780 x 12 = 9 360 (kg)

Đáp số: 9 360 kg sữa

Cách 2

Trong 1 ngày, 12 con bò cho số ki lô-gam sữa là:

26 x 12 = 312 (kg)

Trong 30 ngày, 12 con bò cho số ki-lô-gam sữa là:

312 x 30 = 9 360 (kg)

Đáp số: 9 360 kg sữa

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close