Toán lớp 4 trang 49 - Bài 63: Rút gọn phân số - SGK Chân trời sáng tạo

Rút gọn các phân số chưa tối giản. Phân số nào dưới đây bằng 6/8

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Rút gọn các phân số.

Phương pháp giải:

Rút gọn phân số:

- Xem tử số và mẫu số có cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

- Chia tử số và mẫu số cho số đó

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Rút gọn các phân số.

Phương pháp giải:

- Xem tử số và mẫu số có cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

- Chia tử số và mẫu số cho số đó

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Rút gọn các phân số chưa tối giản.

Phương pháp giải:

- Xem tử số và mẫu số có cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

- Chia tử số và mẫu số cho số đó

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản

Lời giải chi tiết:

$\frac{{15}}{9} = \frac{{15:3}}{{9:3}} = \frac{5}{3}$

$\frac{{30}}{{80}} = \frac{{30:10}}{{80:10}} = \frac{3}{8}$

$\frac{{30}}{{45}} = \frac{{30:15}}{{45:15}} = \frac{2}{3}$

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Phân số nào dưới đây bằng $\frac{6}{8}$?

$\frac{3}{4}$ ;  $\frac{8}{6}$  ;  $\frac{{15}}{{60}}$  ;  $\frac{{42}}{{56}}$

Phương pháp giải:

- Rút gọn các phân số thành phân số tối giản

- Kết luận các phân số bằng $\frac{6}{8}$

Lời giải chi tiết:

Ta có: $\frac{6}{8} = \frac{{6:2}}{{8:2}} = \frac{3}{4}$

$\frac{{15}}{{60}} = \frac{{15:15}}{{60:15}} = \frac{1}{4}$

$\frac{{42}}{{56}} = \frac{{42:14}}{{56:14}} = \frac{3}{4}$

Vậy phân số $\frac{3}{4}$ ,  $\frac{{42}}{{56}}$ bằng $\frac{6}{8}$

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Số?

$\frac{{..?..}}{{..?..}}$ số quả măng cụt nằm trên đĩa.

Phương pháp giải:

Viết phân số có tử số là số quả măng cụt nằm trên đĩa và mẫu số là số quả măng cụt có tất cả

Lời giải chi tiết:

Trong hình vẽ có 9 quả măng cụt và có 6 quả măng cụt nằm trên đĩa.

Vậy $\frac{6}{9}$ (hoặc $\frac{2}{3}$) số quả măng cụt nằm trên đĩa.

Đất nước em

Video hướng dẫn giải

Việt Nam có 63 tỉnh, thành phố, trong đó có 28 tỉnh và thành phố có biển.

- Viết phân số dạng tối giản chỉ số tỉnh và thành phố có biển trên cả nước.

- Em kể tên một vài tỉnh, thành phố có biển ở nước ta mà em biết.

Phương pháp giải:

- Phân số chỉ số tỉnh và thành phố có biển trên cả nước có tử số là số tỉnh (thành phố) có biển và mẫu số là số tỉnh của Việt Nam

- Rút gọn phân số

Lời giải chi tiết:

Ta có $\frac{{28}}{{63}} = \frac{4}{9}$

Vậy phân số dạng tối giản chỉ số tỉnh và thành phố có biển trên cả nước là $\frac{4}{9}$

Một số tỉnh, thành phố có biển ở nước ta là: Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, ….

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close