Toán lớp 4 trang 22 - Bài 51: Ước lượng thương trong phép chia - SGK Chân trời sáng tạo

Ước lượng thương của các phép chia sau. Một trường tiểu học cần thuê một số xe ô tô để chở hết 232 học sinh lớp 4 đi tham quan.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Ước lượng thương của các phép chia sau.

Phương pháp giải:

Muốn ước lượng thương ta có thể làm tròn số bị chia và số chia đến hàng chục.

Lời giải chi tiết:

a) 56 : 23

Làm tròn các số 56 và 23 đến hàng chục thì được 60 và 20

                         60 : 20 = 3

Thử với thương là 3:   23 x 3 = 69, 69 > 56 nên 3 không là thương

Thử với thương là 2:   23 x 2 = 46, 46 < 56

Vậy thương của phép chia 56 : 23 là 2

84 : 32

Làm tròn các số 84 và 32 đến hàng chục thì được 80 và 30

                         80 : 30 = 2 (dư 20)

Thử với thương là 2:   32 x 2 = 64, 64 < 84

Vậy thương của phép chia 84 : 32 là 2

77 : 18

Làm tròn các số 77 và 18 đến hàng chục thì được 80 và 20

                         80 : 20 = 4

Thử với thương là 4:   18 x 4 = 72, 72 < 77

Vậy thương của phép chia 77 : 18 là 4

68 : 59

Làm tròn các số 68 và 59 đến hàng chục thì được 70 và 60

                         70 : 60 = 1 (dư 10)

Thử với thương là 1:   59 x 1 = 59, 59 < 68

Vậy thương của phép chia 68 : 59 là 1

b)

695 : 75

Làm tròn các số 695 và 75 đến hàng chục thì được 700 và 80

                         700 : 80 = 8 (dư 60)

Thử với thương là 8:   75 x 8 = 600 < 695

Thử với thương là 9:   75 x 9 = 675 < 695

Vậy thương của phép chia 695 : 75 là 9

110 : 36

Làm tròn số 36 đến hàng chục thì được số 40

               110 : 40 = 2 (dư 30)

Thử với thương là 2:  36 x 2 = 72, 72 < 110

Thử với thương là 3:   36 x 3 = 108, 108 < 110

Vậy thương của phép chia 110 : 36 là 3

167 : 87

Làm tròn các số 167 và 87 đến hàng chục thì được 170 và 90

                         170 : 90 = 1 (dư 80)

Thử với thương là 1:   87 x 1 = 87, 87 < 167

Thử với thương là 2:    87 x 2 = 174 > 167, vậy 2 không là thương của phép chia 167 : 87

Vậy thương của phép chia 167 : 87 là 1

292 : 41

Làm tròn các số 292 và 41 đến hàng chục thì được 290 và 40

                         290 : 40 = 7 (dư 10)

Thử với thương là 7:   41 x 7 = 287, 287 < 292

Vậy thương của phép chia 292 : 41 là 7

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Một trường tiểu học cần thuê một số xe ô tô để chở hết 232 học sinh lớp 4 đi tham quan.

a) Nếu mỗi xe chở được 45 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất …….. xe.

b) Nếu mỗi xe chở được 26 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất …… xe.

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép chia 232 : 45 để xác định số xe cần thuê ít nhất

b) Thực hiện phép chia 232 : 26 để xác định số xe cần thuê ít nhất

Lời giải chi tiết:

a) Ta có 232 : 45 = 5 (dư 7)

Vậy nếu mỗi xe chở được 45 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất 6 xe.

b) Ta có 232 : 26 = 8 (dư 24)

Nếu mỗi xe chở được 26 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất 9 xe để chở hết học sinh.

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Một tổng chia cho một số.

a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức.

(63 + 49) : 7 ……. 63 : 7 + 49 : 7

Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả với nhau.

b) Tính.

(48 + 24) : 4

(81 + 27) : 9

(600 + 90 + 3) : 3

Phương pháp giải:

a) Tính giá trị biểu thức rồi so sánh

b) Áp dụng tính chất một tổng chia cho một số: Nếu mỗi xe chở được 26 học sinh thì trường tiểu học đó cần thuê ít nhất …… xe để chở hết học sinh.

Lời giải chi tiết:

a) (63 + 49) : 7 = 112 : 7 = 16

    63 : 7 + 49 : 7 = 9 + 7 = 16

Vậy (63 + 49) : 7 = 63 : 7 + 49 : 7

b)

 (48 + 24) : 4 = 48 : 4 + 24 : 4

                      = 12 + 6 = 18

(81 + 27) : 9 = 81 : 9 + 27 : 9

                     = 9 + 3 = 12

(600 + 90 + 3) : 3 = 600 : 3 + 90 : 3 + 3 : 3

                             = 200 + 30 + 1 = 231

Khám phá

Video hướng dẫn giải

Hải li và thú mỏ vịt đều là loài động vật có vú và chúng có cái đuôi dẹt giống nhau. Tuy nhiên, một con đẻ ra trứng, một con đẻ ra con.

Để tìm hiểu, em hãy ước lượng các thương dưới đây. Nếu thương là 7, con vật đó đẻ ra trứng. Nếu thương là 8, con vật đó đẻ ra con.

Phương pháp giải:

Muốn ước lượng thương ta có thể làm tròn số bị chia và số chia đến hàng chục.

Lời giải chi tiết:

532 : 65

Làm tròn các số 532 và 65 đến hàng chục thì được 530 và 70

                         530 : 70 = 7 (dư 40)

Thử với thương là 7:   65 x 7 = 455, 455 < 532

Thử với thương là 8:   65 x 8 = 520, 520 < 532

Vậy thương của phép chia 532 : 65 là 8

645 : 83

Làm tròn các số 645 và 83 đến hàng chục thì được 650 và 80

                         650 : 80 = 8 (dư 10)

Thử với thương là 8:   83 x 8 = 664, 664 > 645 nên 8 không là thương

Thử với thương là 7: 83 x 7 = 581 , 581 < 645

Vậy thương của phép chia 645 : 83 là 7

Vậy hải li đẻ ra con và thú mỏ vịt đẻ ra trứng.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close