Toán lớp 4 trang 28 - Bài 54: Hình bình hành - SGK Chân trời sáng tạo

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành? Nêu các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau của mỗi hình bình hành dưới đây

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Phương pháp giải:

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Các hình bình hành là: hình 1 và hình 4

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Nêu các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau của mỗi hình bình hành dưới đây. Nêu số đo các cạnh của hình bình hành.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

a) Các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau là KL và NM; KN và LM

    KL = NM = 2 m ; KN = LM = 3 m

b) Các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau là ST và VU ; SV và TU

  ST = VU = 5 m ; SV = TU = 3 m

 

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Xếp lại để mỗi hình sau trở thành hình bình hành.

Phương pháp giải:

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Ta xếp như sau:           

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Xác định vị trí điểm C để có hình bình hành ABCD.

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của hình bình hành để xác định điểm C

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông:

Phương pháp giải:

Học sinh tự thực hiện

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Hoạt động thực tế

Video hướng dẫn giải

Tìm trong thực tế những hình ảnh có dạng hình bình hành.

Phương pháp giải:

Học sinh tìm hình ảnh có dạng hình bình hành.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close