Toán lớp 4 trang 35 - Bài 57: Mi-li-mét vuông - SGK Chân trời sáng tạo

Số? a) 1cm2 = ……… mm2 Tính. a) 28 mm2 + 15 mm2 = ………. mm2

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1 cm2 = 100 mm2

Lời giải chi tiết:

a) 1cm2 = 100 mm2

    4 cm2 = 400 mm2

    10 cm2 = 1 000 mm2

b) 200 mm2 = 2 cm2

   700 mm2 = 7 cm2

   12 000 mm2 = 120 cm2

c) 3 cm2 5 mm2 = 305 mm2

    2cm2 8 mm2 = 208 mm2

   10cm2 10mm2 = 1010 mm2

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính.

Phương pháp giải:

- Tính rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm

- Áp dụng cách đổi: 1 cm2 = 100 mm2

Lời giải chi tiết:

a) 28 mm2 + 15 mm2 = 43 mm2

    65 cm2 – 17 cm2 = 48 cm2

     100 mm2 : 4 = 25 mm2

b) 3 cm2 + 15 mm2

   = 300 mm2 + 15 mm2

   = 315 mm2

Thực hành Câu 3

Video hướng dẫn giải

Quan sát hình chữ nhật A và hình vuông B.

a) Ước lượng:

Diện tích hình A khoảng: ……… cm2 hay ……. mm2

Diện tích hình B khoảng: ……… cm2 hay ……. mm2

b) Đo các cạnh rồi tính diện tích mỗi hình.

Diện tích hình A: ……… cm2 hay ……. mm2

Diện tích hình B: ……… cm2 hay ……. mm2

 

Phương pháp giải:

a) Ước lượng diện tích mỗi hình

b) Đo độ dài các cạnh của mỗi hình

Diên tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng

Diện tích hình vuông = cạnh x cạnh

Lời giải chi tiết:

a) Ước lượng:

Diện tích hình A khoảng: 4 cm2 hay 400 mm2

Diện tích hình B khoảng: 4 cm2 hay 400 mm2

b) Hình chữ nhật A có chiều dài 4 cm và chiều rộng 1 cm

    Diện tích hình A: 4 x 1 = 4 cm2 hay 400 mm2

    Hình vuông B có độ dài cạnh là 2 cm

    Diện tích hình B: 2 x 2 = 4 cm2 hay 400 mm2

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đo các cạnh rồi tính diện tích tấm ảnh Cầu Vàng (Đà Nẵng) theo xăng-ti-mét vuông rồi chuyển đổi đơn vị theo mi-li-mét vuông.

Phương pháp giải:

- Đo chiều dài và chiều rộng của tấm ảnh

- Diện tích hình chữ nhật = chiều dài x chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Tấm ảnh có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm

Diện tích tấm ảnh là 6 x 4= 24 (cm2) = 2 400 mm2

             Đáp số: 2 400 mm2

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Người ta cắt ra các ô vuông có cạnh dài 1 mm từ một băng giấy. Tính diện tích phần giấy được cắt ra (xem hình bên).

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích của 1 ô vuông được cắt ra = cạnh x cạnh

- Diện tích phần giấy được cắt ra = Diện tích 1 ô vuông x số ô vuông

Lời giải chi tiết:

Diện tích của 1 ô vuông được cắt ra là:

1 x 1 = 1 (mm2)

Ta thấy có 16 ô vuông được cắt ra

Diện tích phần giấy được cắt ra là:

1 x 16 = 16 (mm2)

Đáp số: 16 mm2

Khám phá

Video hướng dẫn giải

Màn (mùng) chống muỗi được dệt dưới dạng lưới. Mỗi lỗ của màn thường có diện tích bé hơn 2 mm2, nhờ vậy màn ngăn được muỗi và các côn trùng khác.

  • Tìm hiểu về bệnh sốt xuất huyết ở nước ta từ năm 2014 đến năm 2019

Phương pháp giải:

- Đọc số người mắc bệnh trong 6 tháng ở mỗi năm

- So sánh số liệu giữa các năm

Lời giải chi tiết:

Số người mắc bệnh trong 6 tháng ở mỗi năm là:

Năm 2014: mười một nghìn người

Năm 2015: mười ba nghìn người

Năm 2016: ba mươi chín nghìn người

Năm 2017: ba mươi sáu nghìn người

Năm 2018: hai mươi hai nghìn người

Năm 2019: bảy mươi nghìn người

So sánh: Số người mắc bệnh sốt xuất huyết năm 2019 cao nhất và năm 2014 là thấp nhất.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close