SGK Toán 4 trang 13 - Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính: a) 31 928 x 3 Lớp em có 3 thùng sữa tươi, mỗi thùng có 48 hộp

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

a) 31 928 x 3                       

b) 7 150 x 6                     

c) 21 896 : 7                        

d) 8 254 : 4

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Với phép nhân: Thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái

- Với phép chia: Thực hiện chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Ví dụ: 20 x 4 = ?

Nhẩm: 2 chục x 4 = 8 chục

Viết:   20 x 4 = 80

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 20 x 4 = 80                        

   70 x 2 = 140                     

   800 x 3 = 2 400

   6 000 x 9 = 54 000

b) 60 : 3 = 20                       

    150 : 5 = 30                     

    800 : 8 = 100

    6 300 : 7 = 900

Câu 3

Video hướng dẫn giải

>, <, =

a) 120 x 3  ….?…  120 x 4

b) 18 : (2 x 3)  …?... 18 : 2 : 3

c) 120 : 3  …?... 120 : 4

d) 14 x 8   …?... 7 x 16

Phương pháp giải:

Thực hiện tính rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 120 x 3  <  120 x 4

b) 18 : (2 x 3)  =  18 : 2 : 3

c) 120 : 3  > 120 : 4

d) 14 x 8  = 7 x 16

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Số?

a) 8 x ….. = 240

b) …… x 9 = 540

c) …… : 6 = 20

d) 45 : ……. = 9

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

Lời giải chi tiết:

a) 8 x ….. = 240

   240 : 8 = 30

  Vậy số cần điền vào chỗ trống là 30.

b) …… x 9 = 540

   540 : 9 = 60

  Vậy số cần điền vào chỗ trống là 60

c) …… : 6 = 20

    20 x 6 = 120

    Vậy số cần điền vào chỗ trống là 120

d) 45 : ……. = 9

    45 : 9 = 5

    Vậy số cần điền vào chỗ trống là 5

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng:

a) Một số khi nhân với 1 thì có kết quả là:

A. chính số đó                          

B. 1

C. 0                                            

D. số liền sau của số đã cho

b) Bao gạo thứ nhất cân nặng 25 kg. Bao gạo thứ hai nặng gấp 2 lần bao gạo thứ nhất. Bao gạo thứ hai cân nặng:

A. 23 kg                               

B. 27 kg                               

C. 40 kg                               

D. 50 kg

c) Bình thứ nhất chứa 12 $\ell $ nước, bình thứ hai chứa 3 $\ell $ nước. Lượng nước ở bình thứ nhất gấp mấy lần lượng nước ở bình thứ hai?

A. 4 lần                                

B. 9 lần                                 

C. 15 lần                               

D. 36 lần

Phương pháp giải:

a) Một số khi nhân với 1 thì có kết quả là chính số đó.

b) Cân nặng bao gạo thứ hai = Cân nặng bao gạo thứ nhất x 2

c) Để tìm đáp án ta lấy lượng nước trong bình thứ nhất chia cho lượng nước trong bình thứ hai.

Lời giải chi tiết:

a) Một số khi nhân với 1 thì có kết quả là chính số đó.

Chọn A.

b) Cân nặng bao gạo thứ hai là 25 x 2 = 50 (kg)

Chọn D.

c) Lượng nước ở bình thứ nhất gấp lượng nước ở bình thứ hai số lần là

                                12 : 3 = 4 (lần)

Chọn A.

Câu 6

Video hướng dẫn giải

Lớp em có 3 thùng sữa tươi, mỗi thùng có 48 hộp. Chúng em đã uống hết 35 hộp. Hỏi lớp em còn lại bao nhiêu hộp sữa?

Phương pháp giải:

- Tìm số hộp sữa có tất cả = Số hộp sữa trong mỗi thùng x số thùng

- Tìm số hộp sữa còn lại = Số hộp sữa có tất cả - Số hộp sữa đã uống

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có 3 thùng

1 thùng: 48 hộp

Đã uống: 35 hộp

Còn lại: ? hộp

Bài giải

Số hộp sữa có trong 3 thùng là

48 x 3 = 144 (hộp)

Số hộp sữa còn lại là

144 – 35 = 109 (hộp)

Đáp số: 109 hộp sữa

Câu 7

Video hướng dẫn giải

Quan sát biểu đồ dưới đây:

a) Trong ba ngày, ngày nào gia đình bạn Liên thu hoạch được nhiều dưa lưới nhất?

b) Trong cả ba ngày, gia đình bạn Liên đã thu hoạch được bao nhiêu quả dưa lưới?

Phương pháp giải:

a) Quan sát biểu đồ để xác định ngày thu hoạch được nhiều dưa lưới nhất.

b) – Tìm số thùng dưa lưới ba ngày thu hoạch được

    - Tìm số quả dưa lưới thu hoạch được trong ba ngày = Số quả trong mỗi thùng x số thùng

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát biểu đồ ta thấy, ngày thứ Bảy gia đình bạn Liên thu hoạch được nhiều dưa lưới nhất.

b) Số thùng dưa lưới cả ba ngày thu hoạch được là

                   6 + 8 + 7 = 21 (thùng)

  Trong cả ba ngày, gia đình bạn Liên đã thu hoạch được số quả dưa lưới là

                               6 x 21 = 126 (quả)

                               Đáp số: 126 quả dưa lưới

Câu 8

Video hướng dẫn giải

Số?

Hiện nay nhiều hộ nông dân và trang trại đã áp dụng kĩ thuật mới trong trồng trọt, nâng cao năng suất và tạo ra các sản phẩm an toàn.

Trồng dưa lưới trong nhà màng (nhà được bao phủ bởi lớp ni-lông trong) cho năng suất cao gấp đôi (gấp 2 lần) so với lối canh tác bình thường ngoài đồng ruộng.

Với cùng diện tích canh tác, nếu trồng dưa lưới theo cách bình thường thu hoạch được 2 500 kg thì trồng trong nhà màng thu hoạch được …?.. kg.

Phương pháp giải:

Số kg dưa lưới trồng trong nhà màng thu hoạch được = Số kg dưa lưới trồng theo cách bình thường x 2

Lời giải chi tiết:

Số kg dưa lưới trồng trong nhà màng thu hoạch được là

                 2 500 x 2 = 5 000 (kg)

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 5 000.

Đất nước em

Video hướng dẫn giải

Số?

Hiện nay cây dưa lưới đã được trồng phổ biến ở nước ta. Dưa lưới là loại trái cây ngon và có lợi cho sức khỏe. Một gia đình, nếu mỗi ngày thu hoạch được 6 thùng dưa lưới, mỗi thùng cân nặng 15 kg thì trong 1 tuần, gia đình đó thu hoạch được …?.. kg dưa lưới.

Phương pháp giải:

- Tìm số kg dưa lưới thu hoạch được mỗi ngày = Số kg của mỗi thùng dưa x số thùng dưa

- Số kg dưa lưới thu hoạch được trong 1 tuần = số kg dưa lưới thu hoạch được mỗi ngày x 7

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam dưa lưới thu hoạch được mỗi ngày là

                      15 x 6 = 90 (kg)

Trong 1 tuần, gia đình đó thu hoạch được số ki-lô-gam dưa lưới là

                      90 x 7 = 630 (kg)

                             Đáp số: 630 kg

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 630.

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Quan sát các hình sau:

Hình thứ sáu có bao nhiêu hình tròn?

Phương pháp giải:

Đếm số hình tròn trong mỗi hình rồi tìm quy luật. Từ đó xác định được số hình tròn trong hình thứ sáu.

Lời giải chi tiết:

Hình thứ nhất có 1 hình tròn

Hình thứ hai có 2 x 2 = 4 hình tròn

Hình thứ ba có 3 x 3 = 9 hình tròn

Hình thứ tư có 4 x 4 = 16 hình tròn

Hình thứ năm có 5 x 5 = 25 hình tròn

Hình thứ sau có 6 x 6 = 36 hình tròn

Vậy hình thứ sáu có 36 hình tròn.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close