Toán lớp 4 trang 50 - Bài 21: Mét vuông - SGK Chân trời sáng tạo

Đếm trên một hàng: 1 dm2, 2 dm2, 3 dm2 ... Đếm trên một hàng: 100 cm2, 200 cm2, ….., 1 000 cm2

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Thực hành theo nhóm.

a) Ước lượng diện tích bảng lớp, cửa sổ, cửa ra vào theo mét vuông.

b) Giáo viên vẽ một hình vuông cạnh dài 1m. Nếu sàn phòng học có lát gạch vuông, 1 m2 khoảng mấy viên gạch đó?

c) Xếp các cuốn sách Toán 4 sát nhau che hình vuông vừa vẽ. Khoảng bao nhiêu cuốn sách thì che gần kín hình vuông?

Phương pháp giải:

Học sinh thực hành ước lượng.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích bảng lớp khoảng 5 m2.

Diện tích cửa sổ khoảng 2 m2.

Diện tích cửa ra vào khoảng 3 m2.

b) Tùy vào kích thước viên gạch mà 1 m2 có số viên gạch khác nhau.

    1 m2 khoảng 4 viên gạch (nếu sử dụng loại gạch vuông có cạnh 50 cm)

c) Mỗi cuốn sách Toán 4 có diện tích khoảng 5dm2. Khoảng 20 cuốn sách thì che gần kín hình vuông.

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

a) Đếm theo đề-xi-mét vuông.

- Đếm trên một hàng: 1 dm2, 2 dm2, 3 dm2, …., 10 dm2

- Đếm các hàng: 10 dm2, 20 dm2, 30 dm2, ….., 100 dm2

1m2 = 100 dm2 ; 100 dm2 = 1m2

b) Số?

4m2 = …..… dm2

15m2 = …….. dm2

700 dm2 = …….. m2

2 000 dm2 = ……. m2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1m2 = 100 dm2

Lời giải chi tiết:

a) Học sinh tự thực hiện

b) 

4m2 = 400 dm2

15m2 = 1 500 dm2

700 dm2 = 7 m2

2 000 dm2 = 20 m2

Thực hành Câu 3

Video hướng dẫn giải

a) Đếm theo xăng-ti-mét vuông.

- Đếm trên một hàng: 100 cm2, 200 cm2, ….., 1 000 cm2

- Đếm các hàng: 1 000 cm2, 2 000 cm2, ……, 10 000 cm2

1 m2 = 10 000 cm2 ;  10 000cm2 = 1 m2

b) Số?

2 m2 = …… cm2

7 m2 = …… cm2

50 000 cm2 = …… m2

100 000 cm2 = …… m2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1 m2 = 10 000 cm2

Lời giải chi tiết:

a) học sinh tự thực hiện

b) 

2 m2 = 20 000 cm2

7 m2 = 70 000 cm2

50 000 cm2 = 5 m2

100 000 cm2 = 10 m2

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

a) 6m2 76 dm2 = ……. dm2

b) 3dm2 15 cm2 = …… cm2

c) 3m2 2 dm2 = …….. dm2

d) 8m2 4 cm2 = ………… cm2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1m2 = 100 dm2

1 m2 = 10 000 cm2

Lời giải chi tiết:

a) 6m2 76 dm2 = 600 dm2 + 76 dm2 = 676 dm2

b) 3dm2 15 cm2 = 300 cm2 + 15 cm2 = 315 cm2

c) 3m2 2 dm2 = 300 dm2 + 2 dm2 = 302 dm2

d) 8m2 4 cm2 = 80 000 cm2 + 4 cm2 = 80 004 cm2

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Ông ngoại của bạn Huy chuẩn bị xây nhà, ông nói Huy vẽ cách sắp xếp các phòng trên giấy kẻ ô vuông. Quan sát bản vẽ dưới đây của Huy rồi trả lời câu hỏi.

a) Phòng nào có diện tích lớn nhất?

    Phòng nào có diện tích bé nhất?

b) Diện tích mỗi phòng ngủ là bao nhiêu mét vuông?

c) Tổng diện tích tất cả các phòng là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để xác định chiều dài, chiều rộng của mỗi phòng

- Tính diện tích mỗi phòng = chiều dài x chiều rộng

Lời giải chi tiết:

a) Phòng bếp - Sinh hoạt chung có diện tích lớn nhất.

    Phòng tắm có diện tích bé nhất.

b) Phòng ngủ có chiều rộng là 3m, chiều dài là 4m.

    Diện tích mỗi phòng ngủ là

            3 x 4 = 12 (m2)

c) Diện tích phòng tắm là 3 x 2 = 6 (m2)

    Diện tích phòng bếp - Sinh hoạt chung là 8 x 4 = 32 (m2)

    Diện tích phòng khách là 6 x 3 = 18 (m2)

    Diện tích phòng làm việc là 4 x 3 = 12 (m2)

  Tổng diện tích tất cả các phòng là

   12 x 2 + 6 + 32 + 18 + 12 = 92 (m2)

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close