Toán lớp 4 trang 9 - Bài 41: Phép trừ các số tự nhiên - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính a) 764 933 – 241 532 Tính nhẩm. a) 50 000 – 20 000 + 400 000

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính

a) 764 933 – 241 532

b) 875 168 – 684 352

c) 6 952 173 – 712 041

d) 37 159 645 – 2 613 914

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

- Trừ lần lượt từ phải sang trái

Lời giải chi tiết:

Thực hiện Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

a) 50 000 – 20 000 + 400 000

b) 730 000 – 30 000 – 400 000

c) 970 000 – (60 000 + 10 000)

d) 400 000 + (90 000 – 60 000 – 30 000)

Phương pháp giải:

a, b: Tính lần lượt từ trái sang phải

c, d: Với biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước

Lời giải chi tiết:

a) 50 000 – 20 000 + 400 000 = 30 000 + 400 000

                                             = 430 000

b) 730 000 – 30 000 – 400 000 = 700 000 – 400 000

                                               = 300 000

c) 970 000 – (60 000 + 10 000) = 970 000 – 70 000

                                                = 900 000

d) 400 000 + (90 000 – 60 000 – 30 000) = 400 000 + 0

                                                              = 400 000

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Hiệu = Số bị trừ - số trừ

Số bị trừ = hiệu + số trừ

Số trừ = Số bị trừ - hiệu

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Bố và mẹ, mỗi người mang 500 000 đồng để mua đồ dùng cho gia đình. Bố mua hết 420 000 đồng, mẹ mua hết 390 000 đồng. Hỏi ai còn lại nhiều tiền hơn?

Phương pháp giải:

- So sánh số tiền bố và mẹ đã mua

- Ai mua hết ít tiền hơn thì người đó còn nhiều tiền hơn

Lời giải chi tiết:

Ta có 390 000 < 420 000 nên mẹ đã mua hết ít tiền hơn bố.

Vì bố và mẹ mỗi người mang số tiền bằng nhau nên mẹ còn lại nhiều tiền nhiều hơn bố.

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Trong năm 2021, số lượt khách nội địa tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt là 1 953 000 lượt, nhiều hơn số lượt khách quốc tế 1 936 000 lượt. Hỏi số lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt năm 2021 là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

- Tìm số lượt khách quốc tế = Số lượt khách nội địa - 1 936 000 lượt

- Tìm số lượt khách đến Đà Lat = Số lượt khách nội địa + số lượt khách quốc tế

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Nội địa: 1 953 000 lượt

Quốc tế: ít hơn 1 936 000 lượt

Tất cả: ? lượt

Bài giải

Số lượt khách quốc tế đến Đà Lạt năm 2021 là:

1 953 000 - 1 936 000 = 17 000 (lượt)

Số lượt khách đến Đà Lạt năm 2021 là:

1 953 000+ 17 000 = 1 970 000 (lượt)

Đáp số: 1 970 000 lượt khách

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Chữ số?

Phương pháp giải:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào mỗi dấu ?

Lời giải chi tiết:

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close