Toán lớp 4 trang 29 - Bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo) - SGK Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của biểu thức a + b + c nếu: a) a = 6 , b = 9 , c = 20 Tính giá trị của biểu thức a x b x c nếu: a) a = 4, b = 3, c = 5

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức a + b + c nếu:

a) a = 6 , b = 9 , c = 20

b) a = 17 , b = 5 , c = 8

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu a = 6, b = 9 và c = 20 thì a + b + c = 6 + 9 + 20 = 35

b) Nếu a = 17, b = 5 và c = 8 thì a + b + c = 17 + 5 + 8 = 30

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của biểu thức a x b x c nếu:

a) a = 4, b = 3, c = 5

b) a = 21, b = 0, c = 58

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì a x b x c = 4 x 3 x 5 = 12 x 5 = 60

b) Nếu a = 21, b = 0, c = 58 thì a x b x c = 21 x 0 x 58 = 0 x 58 = 0

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Độ dài các cạnh của hình tam giác là a, b, c (cùng đơn vị đo).

Gọi P là chu vi của hình tam giác.

Công thức tính chu vi hình tam giác là: P = a + b + c

Áp dụng công thức, tính các số đo trong bảng dưới đây.

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức P = a + b + c rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Nếu a = 3 cm, b = 4 cm, c = 5 cm thì P = a + b + c = 3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Nếu a = 8 dm, b = 8 dm, c = 6 dm thì P = a + b + c = 8 + 8 + 6 = 22 (dm)

Nếu a = 9 m, b = 9 m, c = 9 m thì P = a + b + c = 9 + 9 + 9 = 27 (m)

Ta có kết quả như sau:

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close