Toán lớp 4 trang 78 - Bài 78: Ôn tập hình học và đo lường - SGK Chân trời sáng tạo

Trong các hình đã cho: - Hình nào có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau? Trong tứ giác ABCD: - Góc đỉnh A, cạnh AD, AB là ......

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Quan sát các hình dưới đây rồi thực hiện các yêu cầu.

a) Gọi tên mỗi hình.

b) Trong các hình đã cho:

- Hình nào có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau?

- Hình nào có bốn cạnh dài bằng nhau?

- Hình nào có bốn góc vuông?

Phương pháp giải:

a) Quan sát và gọi tên các hình

b) Dựa vào hình vẽ và tính chất của mỗi hình để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

a)

b)

– Hình có hai cặp cạnh đối diện song song với nhau là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

- Hình có bốn cạnh dài bằng nhau là: Hình thoi, hình vuông

- Hình có bốn góc vuông là: Hình chữ nhật, hình vuông

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Góc vuông, góc nhọn hay góc tù?

Trong tứ giác ABCD:

- Góc đỉnh A, cạnh AD, AB là ......

- Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là ......

- Góc đỉnh C, cạnh CB, CD là ........

- Góc đỉnh D, cạnh DC, DA là ........

Phương pháp giải:

Sử dụng thước đo góc để xác định các góc vuông, góc nhọn, góc tù

Góc nhọn có số đo bé hơn 90o

Góc vuông có số đo bằng 90o

Góc tù có số đo lớn hơn 90o

Lời giải chi tiết:

- Góc đỉnh A, cạnh AD, AB là góc tù

- Góc đỉnh B, cạnh BA, BC là góc vuông

- Góc đỉnh C, cạnh CB, CD là góc tù

- Góc đỉnh D, cạnh DC, DA là góc nhọn

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Hai hình nào dưới đây sau khi ghép lại sẽ được khối lập phương?

Phương pháp giải:

Tìm hai khối sao cho khi ghép lại được khối lập phương

Lời giải chi tiết:

Các hình sau khi ghép lại sẽ được khối lập phương là:

- Hình A và hình M

- Hình B và hình L

- Hình C và hình N

Vui học

Video hướng dẫn giải

Quan sát mô hình các xe đồ chơi chạy trên đường:

a) Hai chiếc xe nào chạy trên hai con đường vuông góc với nhau?

b) Hai chiếc xe nào chạy trên hai con đường song song với nhau?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

a) Hai chiếc xe chạy trên hai con đường vuông góc với nhau là: Xe màu đỏ và xe màu xanh dương, xe màu xanh lá và xe màu xanh dương.

b) Hai chiếc xe chạy trên hai con đường song song với nhau là: xe màu đỏ và xe màu xanh lá

Hoạt động thực tế

Video hướng dẫn giải

Hai bạn đã làm theo đúng lời thầy giáo chưa?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định xem thanh ngang đã vuông góc với hai thanh dọc chưa rồi kết luận

Lời giải chi tiết:

Ta thấy: thanh ngang chưa vuông góc với hai thanh dọc.

Vậy hai bạn chưa làm theo đúng lời thầy giáo.

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Người ta dùng các que tính dài bằng nhau để xếp các hình thoi. Mỗi que tính là một cạnh của một hình thoi. Số que tính nào dưới đây vừa đủ để xếp các hình thoi?

A. 281                                  

B. 282                              

C. 283                              

D. 284

Phương pháp giải:

Hình thoi có 4 cạnh nên số que tính vừa đủ để xếp các hình thoi là số chia hết cho 4.

Lời giải chi tiết:

Vì hình thoi có 4 cạnh nên số que tính vừa đủ để xếp các hình thoi là số chia hết cho 4.

Ta thấy 284 : 4 = 71

Vậy số que tính vừa đủ để xếp các hình thoi là 284 que tính.

Chọn D

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Hai đơn vị đo độ dài liền nhau trong bảng:

Đơn vị lớn hơn gấp ...... lần đơn vị bé hơn.

$\frac{1}{{10}}$ m = ....... dm , $\frac{1}{{10}}$ cm = ........ mm

b)

Hai đơn vị đo diện tích liền nhau trong bảng:

Đơn vị lớn hơn gấp ...... lần đơn vị bé hơn.

$\frac{1}{{100}}$m2 = ......... dm2 ; $\frac{1}{{100}}$cm2 = ......... mm2

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a)

Hai đơn vị đo độ dài liền nhau trong bảng:

Đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.

$\frac{1}{{10}}$ m = 1 dm , $\frac{1}{{10}}$ cm = 1 mm

b)

Hai đơn vị đo diện tích liền nhau trong bảng:

Đơn vị lớn hơn gấp 100 lần đơn vị bé hơn.

$\frac{1}{{100}}$m2 = 1 dm2 ; $\frac{1}{{100}}$cm2 = 1 mm2

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Số?

a) 27 m = ……… cm                      

145 m = ……….. mm

65 000 mm = ……. m

b) 8m2 = ………. dm2

77cm2 = ………. mm2

10 000 cm2 = ……….. m2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

a) 1m = 100 cm = 1 000 mm

b) 1m2 = 100 dm2 ; 1cm2 = 100 mm2

Lời giải chi tiết:

a) 27 m = 2 700 cm             

145 m = 145 000 mm

65 000 mm = 65 m

b) 8m2 = 800 dm2

77cm2 = 7 700 mm2

10 000 cm2 = 1 m2

Câu 6

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Hai đơn vị liền nhau trong các đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.

b) Hai đơn vị liền nhau trong các đơn vị đo thời gian: thế kỉ, năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây, đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị bé hơn.

c) 1 giờ = 60 phút ; 1 phút = 60 giây, vậy 1 giờ = 3 600 giây.

d) 1 km = 1 000 m

    1 m = 1 000 mm

    1 kg = 1 000 g

    1 $\ell $ = 1 000 ml

Phương pháp giải:

Đọc rồi xác định tính đúng, sai của mỗi câu

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Đúng

Câu 7

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Một người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc, người đó đi như sau:

- Đi ô tô từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Tiên trong 8 giờ.

- Đi tàu cao tốc từ thành phố Hà Tiên đến thành phố Phú Quốc trong 2 giờ.

Nếu người đó đi từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 22 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2022 thì sẽ đến thành phố Phú Quốc lúc:

A. 8 giờ 15 phút sáng ngày 31 tháng 4 năm 2022.

B. 6 giờ 15 phút chiều ngày 31 tháng 4 năm 2022.

C. 8 giờ 15 phút sáng ngày 1 tháng 5 năm 2022.

D. 6 giờ 15 phút chiều ngày 1 tháng 5 năm 2002.

Phương pháp giải:

Thời gian đến = Thời gian xuất phát + thời gian đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Tiên + thời gian đi từ thành phố Hà Tiên đến thành phố Phú Quốc

Lời giải chi tiết:

Người đó đến thành phố Phú Quốc lúc: 22 giờ 15 phút + 8 giờ + 2 giờ = 8 giờ 15 phút sáng ngày 1 tháng 5 năm 2022

Chọn C.

Câu 8

Video hướng dẫn giải

Nền một phòng học hình chữ nhật có nửa chu vi là 14 m, chiều dài hơn chiều rộng 2 m. Tính diện tích phòng học đó.

Phương pháp giải:

Chiều dài = (tổng + hiệu) : 2

Chiều rộng = Chiều dài – 2 m

Diện tích = chiều dài x chiều rộng

Lời giải chi tiết:

Chiều dài của phòng học là:

(14 + 2) : 2 = 8 (m)

Chiều rộng của phòng học là:

8 – 2 = 6 (m)

Diện tích phòng học là:

8 x 6 = 48 (m2)

Đáp số: 48 m2

Đất nước em

Video hướng dẫn giải

Số?

Cho biết thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc là chưa đến 1 giờ. Nếu tính theo phút, thời gian bay là số tròn chục lớn hơn $\frac{2}{3}$ giờ. Thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc khoảng .......... phút.

Phương pháp giải:

- Đổi $\frac{2}{3}$ giờ sang đơn vị giờ

- Tìm số tròn chục bé hơn 60 và lớn hơn số vừa tìm được

Lời giải chi tiết:

Đổi: $\frac{2}{3}$ giờ = 40 phút

Biết thời gian bay chưa đến 1 giờ và là số tròn chục khi tính theo phút.

Vậy thời gian bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc khoảng 50 phút.

Khám phá

Video hướng dẫn giải

Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình có giá trị cao về mặt kiến trúc, văn hóa và lịch sử. Nơi đây thường xuyên diễn ra những chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu văn hóa.

Nhà hát bắt đầu được xây dựng từ năm thứ nhất và hoàn thành vào năm thứ 11 của thế kỉ XX.

Em hãy cho biết nhà hát Lớn Hà Nội đã hoàn thành vào năm nào.

Phương pháp giải:

Năm 1901 đến năm 2 000 thuộc thế kỉ XX.

Lời giải chi tiết:

Nhà hát bắt đầu được xây dựng từ năm thứ nhất của thế kỉ XX tức là năm 1901.

Nhà hát hoàn thành vào năm thứ 11 của thế kỉ XX.

Vậy nhà hát Lớn Hà Nội đã hoàn thành vào năm 1911.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close