Toán lớp 4 trang 74 - Bài 33: Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Ở mỗi đồng hồ dưới đây, hai kim tạo thành góc bao nhiêu độ? Câu nào đúng, câu nào sai? a) Góc 90o là góc vuông

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Ở mỗi đồng hồ dưới đây, hai kim tạo thành góc bao nhiêu độ?

Phương pháp giải:

Dùng thước đo góc để xác định số đo góc tạo bởi hai kim trên mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

- Đồng hồ A: Hai kim tạo thành góc 90o

- Đồng hồ B: Hai kim tạo thành góc 120o

- Đồng hồ C: Hai kim tạo thành góc 180o

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Góc 90o là góc vuông.

b) Góc nhọn bé hơn góc vuông.

c) Góc tù bé hơn góc bẹt.

d) Góc bẹt là góc vuông.

Phương pháp giải:

Đọc rồi xác định tính đúng, sai của mỗi câu

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai vì góc bẹt có số đo bằng 180o

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Kim giờ, kim phút của đồng hồ trong mỗi câu sau tạo thành góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc bẹt?

a) Đồng hồ chỉ 9 giờ.

b) Đồng hồ chỉ 18 giờ.

c) Đồng hồ chỉ 5 giờ kém 15 phút.

d) Đồng hồ chỉ 11 giờ 5 phút.

Phương pháp giải:

Góc vuông có số đo bằng 90o

Góc nhọn có số đo bé hơn 90o

Góc tù có số đo lớn hơn 180o

Góc bẹt có số đo bằng 90o

Lời giải chi tiết:

a) Hai kim khi đồng hồ chỉ 9 giờ tạo thành góc vuông.

b) Hai kim khi đồng hồ chỉ 18 giờ tạo thành góc bẹt

c) Hai kim khi đồng hồ chỉ 5 giờ kém 15 phút tạo thành góc tù

d) Hai kim khi đồng hồ chỉ 11 giờ 5 phút tạo thành góc nhọn

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Nêu tên các cặp cạnh vuông góc, các cặp cạnh song song trong mỗi hình dưới đây.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định các cạnh song song với nhau.

Quan sát hình vẽ để tìm các cặp cạnh vuông góc với nhau, sau đó có thể kiểm tra lại bằng ê ke.

Lời giải chi tiết:

Trong hình ABCD có:

- AB song song với DC; BC song song với AD

- AB vuông góc với BC ; BC vuông góc với CD ; CD vuông góc với DA ; DA vuông góc với AB

Trong hình MNPQ có:

- MQ song song với NP

- MQ vuông góc với QP ; QP vuông góc với PN

Hoạt động thực tế

Video hướng dẫn giải

Tìm trong thực tế hình ảnh các loại góc đã học và hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường song song.

Phương pháp giải:

Em sưu tầm hình ảnh trong thực tế về các loại góc, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh về góc:

Hình ảnh về hai đường thẳng vuông góc:

Hình ảnh về hai đường thẳng song song:

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Đất nước em

Video hướng dẫn giải

Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, nước ta đã có 106 nhà máy điện gió. Quan sát hình ảnh các trụ điện gió ở hình bên và cho biết hai cánh quạt ở trụ điện gió tạo thành góc bao nhiêu độ. Dùng thước đo góc để kiểm tra.

Phương pháp giải:

Học sinh dùng thước đo góc để đo góc tạo bởi hai cánh quạt ở trụ điện gió.

Lời giải chi tiết:

Hai cánh quạt ở trụ điện gió tạo thành góc 120o

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close