Toán lớp 4 trang 13 - Bài 43: Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. a) 148 213 + 401 564 Bác Hùng sơn một mặt của bức tường hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 2 m

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a) 148 213 + 401 564

624 175 + 459 607

b) 624 175 – 413 061

4 258 179 – 809 083

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

- Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Chọn giá trị phù hợp với mỗi biểu thức.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm giá trị các biểu thức ở cột bên trái rồi nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ

Lời giải chi tiết:

…… + 2 200 = 5 000

5000 - 2 200 = 2 800

Vậy số điền vào ô trống màu xanh là 2 800

…… - 6 600 = 2 800

2 800 + 6 600 = 9 400

Vậy số điền vào ô trống màu vàng là 9 400

…… + 900 = 9 400

9 400 – 900 = 8 500

Vậy số điền vào ô trống màu đỏ là 8 500

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Bác Hùng sơn một mặt của bức tường hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng 2 m bằng hai màu: xanh và hồng. Diện tích tường màu xanh nhiều hơn diện tích tường màu hồng là 6 m2. Tính diện tích tường theo mỗi màu?

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích tường được sơn = chiều dài x chiều rộng

- Diện tích tường màu xanh = (tổng + hiệu) : 2

- Diện tích tường màu hồng = Diện tích tường màu xanh – hiệu

Lời giải chi tiết:

Diện tích tường được sơn là:

9 x 2 = 18 (m2)

Diện tích tường màu xanh là:

(18 + 6) : 2 = 12 (m2)

Diện tích tường màu hồng là:

12 – 6 = 6 (m2)

Đáp số: Màu xanh: 12 m2 ; màu hồng: 6 m2

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close