Toán lớp 4 trang 78 - Bài 35: Thế kỉ - SGK Chân trời sáng tạo

Số? a) Thế kỉ V: Từ năm ..... đến năm ..... a) Bác Hồ sinh năm 1890, Bác Hồ sinh nào thế kỉ nào?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trò chơi Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Mỗi bạn lần lượt viết một năm, các bạn còn lại nói năm đó thuộc thế kỉ nào.

Phương pháp giải:

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

- Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

...............

- Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

- Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Năm 1835 thuộc thế kỉ mười chín (XIX)

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Số?

1 thế kỉ = .... năm

1 năm = .... tháng

1 tháng = ..... ngày, ..... ngày, ..... hay ...... ngày

1 tuần = ..... ngày

1 ngày = ...... giờ

1 giờ = ...... phút

1 phút = ....... giây

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về ngày, giờ để điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 tháng = 30 ngày, 31 ngày, 28 hay 29 ngày

1 tuần = 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Thực hành Câu 3

Video hướng dẫn giải

a) Kể tên các tháng có 31 ngày, 30 ngày, 28 hay 29 ngày.

b) Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày.

     Năm không nhuận là năm mà tháng 2 có 28 ngày.

     Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày?

              Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về ngày, tháng để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Các tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12

   Các tháng có 30 ngày là: Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11

    Tháng có 28 hoặc 29 ngày là: Tháng 2.

b) Năm nhuận có 366 ngày.

    Năm không nhuận có 365 ngày.

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

a) Thế kỉ V: Từ năm ..... đến năm .....

b) Thế kỉ VI: Từ năm ..... đến năm .....

c) Thế kỉ X: Từ năm ..... đến năm .....

d) Thế kỉ XX: Từ năm ..... đến năm .....

Phương pháp giải:

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

- Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

...............

- Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

- Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Lời giải chi tiết:

a) Thế kỉ V: Từ năm 401 đến năm 500

b) Thế kỉ VI: Từ năm 501 đến năm 600

c) Thế kỉ X: Từ năm 901 đến năm 1 000

d) Thế kỉ XX: Từ năm 1901 đến năm 2 000

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

a) Bác Hồ sinh năm 1890, Bác Hồ sinh nào thế kỉ nào?

b) Lễ kỉ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước được tổ chức vào năm 2011. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào? Năm 2011 thuộc thế kỉ nào?

Phương pháp giải:

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

- Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

...............

- Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

- Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Lời giải chi tiết:

a) Bác Hồ sinh năm 1890, Bác Hồ sinh nào thế kỉ XIX.

b) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 2011 – 100 = 1911.

    Năm 1911 thuộc thế kỉ XX.

    Năm 2011 thuộc thế kỉ XXI

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Xem ba tờ lịch của năm 2024 và trả lời câu hỏi.

a) Năm 2024 có là năm nhuận không? Năm 2024 có bao nhiêu ngày?

b) Nếu hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2024 thì 5 tuần sau sẽ là ngày, tháng, năm nào?

Phương pháp giải:

a) Dựa vào kiến thức: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày.

b) Xem tờ lịch để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

a) Năm 2024 là năm nhuận vì tháng 2 có 29 ngày.

   Năm 2024 có 366 ngày.

b) Nếu hôm nay là ngày 27 tháng 1 năm 2024 thì 5 tuần sau sẽ là ngày 2 tháng 3 năm 2024.

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Số?

Phát thanh viên của đài truyền hình thông báo: ”5 phút nữa chúng ta sẽ bước sang thế kỉ 21”. Thời điểm phát thanh viên thông báo là lúc ...... giờ ..... phút, ngày ...... tháng ....... năm .........

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức: 1 ngày có 24 giờ , 1 giờ có 60 phút

Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ XX

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ XXI

Lời giải chi tiết:

Phát thanh viên của đài truyền hình thông báo: ”5 phút nữa chúng ta sẽ bước sang thế kỉ 21”. Thời điểm phát thanh viên thông báo là lúc 23 giờ 55 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2000.

Khám phá

Video hướng dẫn giải

Số?

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu vào đầu thế kỉ 21. Cuộc cách mạng này mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, trong đó có giáo dục. Nhờ thế, những bất tiện khiến học sinh không thể đến trường như nhà xa, dịch bệnh, ... đều được giải quyết qua các lớp học trực tuyến. Giáo viên và học sinh dù ngồi tại nhà vẫn có thể tiến hành bài học qua điện thoại hoặc máy tính. Các em có cơ hội trải nghiệm cảm giác du ngoạn vào thế giới thực như cùng vào rừng Cúc Phương, khám phá chim muông, tìm hiểu thảm thực vật đa dạng, ... ngày tại ngôi nhà của mình.

20 năm đầu của thế kỉ 21 là từ năm ...... đến năm ....... ?

Phương pháp giải:

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ XXI

Lời giải chi tiết:

20 năm đầu của thế kỉ 21 là từ năm 2001 đến năm 2020

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close