Toán lớp 4 trang 19 - Bài 49: Chia cho số có một chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. a) 633 760 : 5 Người ta đóng gói 193 606 cái bút sáp màu vào các hộp, mỗi hộp 8 cái.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a) 633 760 : 5

b) 599 152 : 7

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Người ta đóng gói 193 606 cái bút sáp màu vào các hộp, mỗi hộp 8 cái. Khi đó, có thể đóng gói được nhiều nhất ...... hộp và còn thừa ....... cái.

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 193 606 : 8 để trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Ta có 193 606 : 8 = 24 200 (dư 6)

Vậy có thể đóng gói được nhiều nhất 24 200 hộp và còn thừa 6 cái.

Vui học

Video hướng dẫn giải

Bóng bay của Gấu Trúc ghi số bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Tìm quy luật của các số trên bóng bay từ đó xác định được số trên bóng bay của Gấu Trúc.

Lời giải chi tiết:

Ta có 6 000 000 : 2 = 3 000 000

          3 000 000 : 3 = 1 000 000

          1 000 000 : 4 = 250 000

Vậy số ghi trên bóng bay của Gấu Trúc là:

           250 000 : 5 = 50 000

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close