Toán lớp 4 trang 24 - Bài 52: Chia cho số có hai chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

Tính a) 192 : 16 Đặt tính rồi tính. a) 1 872 : 78

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính.

a) 192 : 16

    997 : 71

b) 536 : 46

    512 : 64

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Thực hành Câu 3

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a) 1 872 : 78

   3 600 : 57

b) 10 510 : 18

    26 944 : 64

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Tính (theo mẫu).

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia để tìm thương và số dư

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính giá trị của các biểu thức:

a) 4 500 : 90 : 25

b) 840 : (3 x 4)

c) 682 + 96 : 12

d) 2 784 : 24 – 16

Phương pháp giải:

- Với biểu thức chỉ chứa phép tính chia, ta thực hiện từ trái sang phải

 - Với biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước

- Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 4 500 : 90 : 25 = 50 : 25 = 2

b) 840 : (3 x 4) = 840 : 12 = 70

c) 682 + 96 : 12 = 682 + 8 = 690

d) 2 784 : 24 – 16 = 116 – 16 = 100

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Số?

a) …….. x 45 = 2 025

b) ……. : 17 = 180

c) 288 : …… = 24

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia

b) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

c) Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

Lời giải chi tiết:

a) …….. x 45 = 2 025

    2 025 : 45 = 45

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 45

b) ……. : 17 = 180

180 x 17 = 3 060

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 3 060

c) 288 : …… = 24

288 : 24 = 12

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 12

Luyện tập Câu 4

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Giá trị của biểu thức 18 045 : 45 là:

A. 41             

B. 401                       

C. 14                          

D. 104

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 18 045 : 45 rồi chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết:

Ta có 18 045 : 45 = 401

Chọn B

Luyện tập Câu 5

Video hướng dẫn giải

Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 4 050 m2, chiều rộng là 45 m. Tính chu vi khu vườn đó.

Phương pháp giải:

- Tìm chiều dài khu vườn = Diện tích : chiều rộng

- Chu vi khu vườn = (chiều dài + chiều rộng) x 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Khu vườn hình chữ nhật

Diện tích: 4 050 m2

Chiều rộng: 45 m

Chu vi: ? m

Bài giải

Chiều dài khu vườn là:

4 050 : 45 = 90 (m)

Chu vi khu vườn là:

(90 + 45) x 2 = 270 (m)

Đáp số: 270 m

Luyện tập Câu 6

Video hướng dẫn giải

Một cửa hàng thực phẩm nhập về 8 190 quả trứng gà và 6 000 quả trứng vịt. Trứng được để trong các vỉ, mỗi vỉ có 30 quả. Hỏi cửa hàng đó đã nhập về tất cả bao nhiêu vỉ trứng?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số quả trứng cửa hàng nhập về = Số trứng gà + số trứng vịt

- Số vỉ trứng = tổng số quả trứng cửa hàng nhập về : số trứng ở mỗi vỉ

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trứng gà: 8 190 quả

Trứng vịt: 6 000 quả

Mỗi vỉ: 30 quả

Tất cả: ? vỉ trứng

Bài giải

Cửa hàng đã nhập về số quả trứng là:

8 190 + 6 000 = 14 190 (quả)

Cửa hàng đó đã nhập về số vỉ trứng là:

14 190 : 30 = 473 (vỉ trứng)

Đáp số: 473 vỉ trứng

Vui học

Video hướng dẫn giải

Số?

Người ta dựng các cột đèn dọc bên đường đi để chiếu sáng vào ban đêm. Khoảng cách giữa hai cột đèn liền nhau là 34 m. Chiều dài đoạn đường tính từ cột đèn đầu tiên đến cột đèn cuối cùng ở hình vẽ trên là ........... m.

Phương pháp giải:

- Đếm số khoảng cách hai cột đèn liền nhau trên đoạn đường

- Chiều dài đoạn đường = Khoảng cách giữa hai cột đèn liền nhau x số khoảng cách

Lời giải chi tiết:

Ta thấy: Các cột đèn trong hình vẽ tạo thành 5 khoảng cách.

Chiều dài đoạn đường tính từ cột đèn đầu tiên đến cột đèn cuối cùng là: 34 x 5 = 170 (m)

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 170

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Số?

Người ta dựng các cột đèn ở một bên của một đoạn đường. Chiều dài của đoạn đường tính từ cột đèn đầu tiên đến cột đèn cuối cùng là 646 m. Khoảng cách giữa hai cột đèn liền nhau là 34 m. Có ...... cột đèn trên đoạn đường đó.

Phương pháp giải:

- Tìm số khoảng cách hai cột đèn liền nhau = Chiều dài đoạn đường : Khoảng cách giữa hai cột đèn liền nhau

- Số cột đèn = số khoảng cách hai cột đèn liền nhau + 1

Lời giải chi tiết:

Số khoảng cách hai cột đèn liền nhau trên đoạn đường là: 646 : 34 = 19 (khoảng cách)

Số cột đèn trên đoạn đường là: 19 + 1 = 20 (cột đèn)

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 20

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close