Toán lớp 4 trang 37 - Bài 16: Dãy số liệu - SGK Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh, viết dãy số liệu rồi sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn Dưới đây là hình ảnh cây cà chua của mỗi lớp trồng ở vườn trường:

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Quan sát hình ảnh, viết dãy số liệu rồi sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

Quan sát mức nước và mức thủy ngân trong mỗi hình rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

 

Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn:

500 ml ; 800 ml ; 900 ml ; 1 000 ml

18oC ; 30oC ; 35oC ; 38oC ; 39oC

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Dưới đây là hình ảnh cây cà chua của mỗi lớp trồng ở vườn trường:

a) Đếm số quả cà chua ở mỗi cây để hoàn thành bảng thống kê số liệu.

 

b) Viết dãy số liệu: 9 ; ... ; .... ; .... ; .....

c) Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn.

d) Sắp xếp tên các lớp theo thứ tự số lượng quả từ ít đến nhiều.

Phương pháp giải:

-  Đếm số quả ở mỗi cây rồi điền vào bảng

- Sắp xếp theo yêu cầu của bài toán

Lời giải chi tiết:

a)

b) Viết dãy số liệu 9 ; 15 ; 13 ; 13 ; 8

c) Sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn: 8 ; 9 ; 13 ; 13 ; 15

d) Sắp xếp tên các lớp theo thứ tự số lượng quả từ ít đến nhiều là: 4E; 4A ; 4C; 4D ; 4B

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

a) Đọc biểu đồ tranh sau:

Số quả cà chua trên cây mỗi lớp trồng

b) Dựa vào biểu đồ trả lời các câu hỏi:

- Cây cà chua của lớp 4D ít hơn cây của lớp 4B bao nhiêu quả?

- Cây cà chua có nhiều quả nhất hơn cây có ít quả nhất là bao nhiêu quả? 

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

- Cây cà chua của lớp 4D ít hơn cây của lớp 4B là 2 quả.

- Cây có nhiều quả nhất là 15 quả, cây có ít quả nhất là 8 quả.

  Vậy cây cà chua có nhiều quả nhất hơn cây có ít quả nhất là 7 quả.

Hoạt động thực tế

Thống kê phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh trong lớp vào ngày hôm nay: đi bộ, xe đạp, xe máy (do người lớn chở), xe buýt, các phương tiện khác.

Thực hiện tương tự bài 2.

Phương pháp giải:

Học sinh lập bảng thống kê phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh trong lớp vào ngày hôm nay

Lời giải chi tiết:

Ví dụ tham khảo:

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close