Toán lớp 4 trang 30 - Bài 55: Hình thoi - SGK Chân trời sáng tạo

Trong các hình sau, hình nào là hình thoi: Tìm số đo các cạnh của hình thoi MNKL

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Bài 1

Video hướng dẫn giải

Trong các hình sau, hình nào là hình thoi?

Phương pháp giải:

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và độ dài bốn cạnh bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Hình thoi là: Hình 3

Thực hành Bài 2

Video hướng dẫn giải

a) Nêu số đo độ dài các cạnh của hình thoi MNKL.

b) Dùng thước đo rồi so sánh độ dài các đoạn thẳng MO và OK, NO và OL.

c) Dùng ê-ke kiểm tra rồi cho biết MK và NL có vuông góc với nhau không.

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ xác định độ dài cạnh của hình thoi

b) Dùng thước đo độ dài các cạnh theo yêu cầu của bài toán

c) Dùng ê-ke kiểm để kiểm tra MK và NL có vuông góc với nhau không

Lời giải chi tiết:

a) Hình thoi MNKL có MN = NK = KL = ML = 5 cm

b) Dùng thước đo để kiểm tra ta có: MO = OK, NO = OL

c) MK và NL có vuông góc với nhau

Thực hành Câu 3

Video hướng dẫn giải

Dùng các que tính dài bằng nhau để xếp hình thoi.

Phương pháp giải:

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và độ dài bốn cạnh bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Xác định vị trí điểm C để có hình thoi ABCD.

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của hình thoi để xác định vị trí điểm C:

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và độ dài bốn cạnh bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Hoạt động thực tế

Video hướng dẫn giải

Tìm trong thực tế những hình ảnh có dạng hình thoi.

Phương pháp giải:

Học sinh tìm hình ảnh có dạng hình thoi

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Khay đựng đồ có dạng hình thoi

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close