Toán lớp 4 trang 82 - Bài 37: Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Viết số gồm 4 triệu, 2 trăm nghìn, 5 nghìn, 3 chục và 1 đơn vị. Câu nào đúng, câu nào sai? a) Số lớn nhất có bảy chữ số là 1 000 000.

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

a) Viết số gồm 4 triệu, 2 trăm nghìn, 5 nghìn, 3 chục và 1 đơn vị.

b) Đọc số vừa viết.

Phương pháp giải:

a) Viết số lần lượt từ hàng triệu, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

b) Đọc số: Dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số theo từng lớp, từ lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị

Lời giải chi tiết:

a) Số gồm 4 triệu, 2 trăm nghìn, 5 nghìn, 3 chục và 1 đơn vị là 4 205 031

b) 4 205 031 đọc là: Bốn triệu hai trăm linh năm nghìn không trăm ba mươi mốt

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số lớn nhất có bảy chữ số là 1 000 000.

b) 1 là số tự nhiên bé nhất.

c) Trong dãy số tự nhiên, các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn.

d) Làm tròn số 109 633 đến hàng nghìn thì được số 110 000.

Phương pháp giải:

- Cách làm tròn số đến hàng nghìn:

 Nếu chữ số hàng trăm là 1, 2, 3, 4 thì ta giữ nguyên chữ số hàng nghìn.

 Nếu chữ số hàng trăm là 5, 6, 7, 8, 9 thì cộng thêm 1 vào chữ số hàng nghìn

Sau khi làm tròn, các chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị bằng 0.

Lời giải chi tiết:

a) sai vì số lớn nhất có bảy chữ số là 9 999 999 

b) sai vì 0 là số tự nhiên bé nhất

c) đúng

d) đúng

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Cho hình tứ giác ABCD (xem hình bên).

a) Số đo mỗi góc của hình tứ giác là bao nhiêu độ?

b) Nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau.

c) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau.

Phương pháp giải:

- Sử dụng thước đo góc để xác định số đo các góc của tứ giác ABCD

- Quan sát rồi nêu tên các cặp cạnh song song và vuông góc với nhau

Lời giải chi tiết:

a) Góc đỉnh A, cạnh AB, AD có số đo là 90o

Góc đỉnh D, cạnh DA, DC có số đo là 90o

Góc đỉnh B, cạnh BA, BC có số đo là 120o

Góc đỉnh C, cạnh CB, CD có số đo là 60o

b) AB và AD là cặp cạnh vuông góc với nhau

    DA và DC là cặp cạnh vuông góc với nhau

c) AB và DC là cặp cạnh song song với nhau

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Trong lịch sử nước ta, ba trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc.

- Năm 938 thuộc thế kỉ ….., Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán.

- Năm 981 thuộc thế kỉ ……, Lê Đại Hành chiến thắng quân Tống.

- Năm 1288 thuộc thế kỉ ……., Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Nguyên.

Phương pháp giải:

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

- Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

...............

- Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

- Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Lời giải chi tiết:

- Năm 938 thuộc thế kỉ X, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán.

- Năm 981 thuộc thế kỉ X, Lê Đại Hành chiến thắng quân Tống.

- Năm 1288 thuộc thế kỉ XIII, Trần Hưng Đạo chiến thắng quân Mông-Nguyên.

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Thay …..?.... bằng số hoặc các chữ giờ, phút, giây.

Vào sáng thứ Hai hằng tuần, chúng em được tham dự lễ chào cờ. Lễ chào cờ của trường em bắt đầu lúc 7 …?... 30 phút. Trong buổi lễ này, chúng em háy Quốc ca trong 3 ..?…. 30 …?…

Ngư vậy, chúng em đã hát Quốc ca trong …?…. giây.

Phương pháp giải:

Đọc đoạn thông tin rồi điền số hoặc chữ thích hợp.

Áp dụng cách đổi: 1 phút = 60 giây

Lời giải chi tiết:

Đổi: 3 phút 30 giây = 3 x 60 giây + 30 giây = 210 giây

Ta điền như sau:

Vào sáng thứ Hai hằng tuần, chúng em được tham dự lễ chào cờ. Lễ chào cờ của trường em bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Trong buổi lễ này, chúng em háy Quốc ca trong 3 phút 30 giây.

Ngư vậy, chúng em đã hát Quốc ca trong 210 giây.

Câu 6

Video hướng dẫn giải

Số?

a) Người ta ước tính trên thế giới cứ mỗi phút trôi qua lại có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Như vậy, trong 1 giờ, trên thế giới có khoảng …?... triệu chai nhựa được bán ra.

b) Ở Việt Nam, mỗi phút có gần 2 tấn rác nhựa thải ra môi trường. Trong 1 giờ, chúng ta đã thải ra môi trường gần …… tấn rác thải nhựa.

Phương pháp giải:

a) Số chai nhựa bán ra trong 1 giờ = Số chai nhựa bán ra trong 1 phút x 60

b) Số tấn rác nhựa thải ra trong 1 giờ = Số tấn rác nhựa thải ra trong 1 phút x 60

Lời giải chi tiết:

Đổi: 1 giờ = 60 phút

a) Người ta ước tính trên thế giới cứ mỗi phút trôi qua lại có 1 triệu chai nhựa được bán ra. Như vậy, trong 1 giờ, trên thế giới có khoảng 60 triệu chai nhựa được bán ra. (Vì 1 x 60 = 60)

b) Ở Việt Nam, mỗi phút có gần 2 tấn rác nhựa thải ra môi trường. Trong 1 giờ, chúng ta đã thải ra môi trường gần 120 tấn rác thải nhựa. (Vì 2 x 60 = 120)

 

Câu 7

Video hướng dẫn giải

Số?

Năm 2019 tại Việt Nam, lượng rác thải khó phân hủy được thu gom ở khu vực đô thị khoảng 64 nghìn tấn, ở nông thôn khoảng 38 nghìn tấn. Trong số rác thải trên, 45 nghìn tấn đã được chôn lấp, còn lại để tái chế.

a) Khối lượng rác thải khó phân hủy đã thu gom cả ở khu vực đô thị và nông thôn là …… nghìn tấn hay …… tấn.

b) Khối lượng rác thải dùng để tái chế là ……nghìn tấn hay ……. tấn.

Phương pháp giải:

a) Tìm tổng khối lượng rác thải khó phân hủy đã thu gom ở khu vực đô thị và nông thôn

b) Khối lượng rác thải dùng để tái chế = Tổng khối lượng rác thải đã thu gom – khối lượng rác thải đã được chôn lấp

Lời giải chi tiết:

a) Khối lượng rác thải khó phân hủy đã thu gom cả ở khu vực đô thị và nông thôn là 64 + 38 = 102 nghìn tấn hay 102 000 tấn.

b) Khối lượng rác thải dùng để tái chế là 102 – 45 = 57 nghìn tấn hay 57 000 tấn.

Khám phá

Video hướng dẫn giải

Số?

Hình ảnh dưới đây là một thùng rác làm từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng. Thùng rác có dạng khối trụ gồm 2 lớp chai với số lượng bằng nhau. Đáy của thùng rác là một tấm lưới để ngăn rác rơi xuống đất.

- Làm 1 thùng rác như vậy cần …?.... chai nhựa.

- Khối lớp Bốn dự định làm các thùng rác đó. Mỗi học sinh sẽ đóng góp 2 chai nhựa. Cần ….. học sinh tham gia đóng góp để vừa đủ số chai làm 7 thùng rác.

Phương pháp giải:

- Đếm số chai nhựa có trong 1 lớp chai

- Số chai nhựa để làm 1 thùng rác = số chai nhựa có trong 1 lớp chai x 2

- Số chai nhựa để làm 7 thùng rác = Số chai nhựa để làm 1 thùng rác x 7

- Số bạn cần tham gia đóng góp = Số chai nhựa để làm 7 thùng rác : 2

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình ảnh ta thấy mỗi lớp chai của thùng rác gồm 20 chai nhựa.

Vậy làm 1 thùng rác như vậy cần 20 x 2 = 40 (chai nhựa)

Số chai nhựa để làm 7 thùng rác là 40 x 7 = 280 (chai)

Số sinh tham gia đóng góp để vừa đủ số chai làm 7 thùng rác là 280 : 2 = 140 (học sinh)

Ta điền như sau:

- Làm 1 thùng rác như vậy cần 40 chai nhựa.

- Khối lớp Bốn dự định làm các thùng rác đó. Mỗi học sinh sẽ đóng góp 2 chai nhựa. Cần 140 học sinh tham gia đóng góp để vừa đủ số chai làm 7 thùng rác.

Hoạt động thực tế

Ngày 30/4/1975 là Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Em hãy cho biết năm đó thuộc thế kỉ nào?

Phương pháp giải:

Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ XX.

Lời giải chi tiết:

Ngày 30/4/1975 là Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Năm đó thuộc thế kỉ XX.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close