Toán lớp 4 trang 14 - Bài 44: Nhân với số có một chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính. a) 121 032 x 3 Tính nhẩm. a) 30 000 x 4 + 80 000

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a) 121 032 x 3

b) 274 601 x 2

c) 712 321 x 4

d) 619 012 x 5

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Nhân lần lượt từ phải sang trái

Lời giải chi tiết:

Thực hành Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

a) 30 000 x 4 + 80 000

b) 170 000 – 50 000 x 3

Phương pháp giải:

Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau

Lời giải chi tiết:

a) 30 000 x 4 + 80 000 = 120 000 + 80 000

                                     = 200 000

b) 170 000 – 50 000 x 3 = 170 000 – 150 000

                                       = 20 000

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Thầy giáo mua về 2 quả bóng đá và 3 quả bóng rổ. Mỗi quả bóng đá có giá 54000 đồng, mỗi quả bóng rổ có giá 61 000 đồng. Hỏi thầy đã mua cả bóng đá và bóng rổ hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền mua bóng đá = Giá tiền của 1 quả bóng đá x số quả bóng đá

- Tìm số tiền mua bóng rổ = Giá tienf của 1 quả bóng rổ x số quả bóng rổ

- Tìm tổng số tiền mua bóng đá và bóng rổ

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 quả bóng đá: 54000 đồng

1 quả bóng rổ: 61 000 đồng

2 quả bóng đá và 3 quả bóng rổ: ? đồng

Bài giải

Số tiền mua bóng đá là:

54 000 x 2 = 108 000 (đồng)

Số tiền mua bóng rổ là:

61 000 x 3 = 183 000 (đồng)

Thầy đã mua cả bóng đá và bóng rổ hết số tiền là

108 000 + 183 000 = 291 000 (đồng)

Đáp số: 291 000 đồng

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close