Toán lớp 4 trang 42 - Bài 60: Phân số - SGK Chân trời sáng tạo

Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây.Viết rồi đọc các phân số chỉ phần đã tô mỗi màu trong mỗi hình

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Video hướng dẫn giải

Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây.

Với mỗi phân số, mẫu số cho biết gì, tử số chỉ gì?

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để viết phân số tương ứng với mỗi hình.

- Trong mỗi phân số, tử số chỉ số phần bằng nhau đã được tô màu và mẫu số chỉ tổng số phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a)

- Hình 1: $\frac{1}{2}$ đọc là: một phần hai

Mẫu số 2 cho biết hình tròn được chia làm 2 phần bằng nhau. Tử số 1 cho biết có 1 phần như thế được tô màu.

- Hình 2: $\frac{3}{4}$ đọc là: ba phần tư

Mẫu số 4 cho biết hình tam giác được chia làm 4 phần bằng nhau. Tử số 3 cho biết có 3 phần như thế được tô màu.

- Hình 3: $\frac{2}{4}$ đọc là: hai phần tư

Mẫu số 4 cho biết hình thoi được chia làm 4 phần bằng nhau. Tử số 2 cho biết có 2 phần như thế được tô màu.

b) Hình 4: $\frac{3}{8}$ đọc là: ba phần tám

Mẫu số 8 cho biết hình vẽ gồm 8 chiếc lá bằng nhau. Tử số 3 cho biết có 3 chiếc lá như thế được tô màu.

Luyện tập Câu 1

Video hướng dẫn giải

Viết rồi đọc các phân số chỉ phần đã tô mỗi màu trong mỗi hình. Với mỗi phân số, mẫu số cho biết gì, tử số chỉ gì?

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để viết phân số tương ứng với mỗi hình.

- Trong mỗi phân số, tử số chỉ số phần bằng nhau đã được tô màu và mẫu số chỉ tổng số phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Hình A:

Phân số: $\frac{3}{{21}}$

Đọc là: ba phần hai mươi mốt

Mẫu số 21 cho biết hình A được chia làm 21 phần bằng nhau. Tử số 3 cho biết có 3 phần như thế được tô màu.

Hình B:

Phân số: $\frac{6}{{21}}$

Đọc là: Sáu phần hai mươi mốt

Mẫu số 21 cho biết hình B được chia làm 21 phần bằng nhau. Tử số 6 cho biết có 6 phần như thế được tô màu.

Hình C:

Phân số: $\frac{{12}}{{21}}$

Đọc là: Mười hai phần hai mươi mốt

Mẫu số 21 cho biết hình C được chia làm 21 phần bằng nhau. Tử số 12 cho biết có 12 phần như thế được tô màu.

Luyện tập Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tổ Hai được phân công trồng cây trên một mảnh đất. Các bạn chia mảnh đất thành 12 phần bằng nhau và trồng cây như sau:

Viết phân số chỉ phần đất trồng mỗi loại cây trên mảnh đất (theo mẫu).

Mẫu: Hoa hồng được trồng trên $\frac{3}{{12}}$ mảnh đất.

Phương pháp giải:

Phân số chỉ phần đất trồng mỗi loại cây có tử số là số phần được tô màu của loại cây đó, mẫu số là tổng số phần bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Hoa hồng được trồng trên $\frac{3}{{12}}$ mảnh đất.

Hoa cúc được trồng trên $\frac{1}{{12}}$ mảnh đất.

Rau cải được trồng trên $\frac{6}{{12}}$ mảnh đất.

Cà chua được trồng trên $\frac{2}{{12}}$ mảnh đất.

Luyện tập Câu 3

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) 4 và 5 lần lượt là tử số và mẫu số của phân số $\frac{4}{5}$.

b) Tử số của phân số là số tự nhiên nằm trên gạch ngang.

c) 12 là mẫu số của các phân số $\frac{5}{{12}}$ ; $\frac{{12}}{7}$ ; $\frac{{11}}{{12}}$.

d) $\frac{2}{3}$ đàn gà là gà mái có nghĩa là số con gà của cả đàn gà chia thành 3 phần bằng nhau, gà mái gồm 2 phần như vậy.

Phương pháp giải:

Đọc mỗi câu rồi xác định câu đúng, câu sai

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai vì phân số $\frac{{12}}{7}$ có mẫu số là 7

d) Đúng

Vui học

Video hướng dẫn giải

Những con vật trong tranh gồm bốn loại: dê, lợn, cừu và ngựa. Nêu phân số chỉ số con vật mỗi loại trong bức tranh (theo mẫu).

Mẫu: $\frac{2}{{16}}$ số con vật trong bức tranh là con dê.

Phương pháp giải:

- Đếm số con vật mỗi loại trong bức tranh và tổng số con vật

- Viết phân số chỉ số con vật mỗi loại trong bức tranh theo mẫu

Lời giải chi tiết:

$\frac{2}{{16}}$ số con vật trong bức tranh là con dê

$\frac{3}{{16}}$ số con vật trong bức tranh là con lợn

$\frac{4}{{16}}$ số con vật trong bức tranh là con cừu

$\frac{7}{{16}}$ số con vật trong bức tranh là con ngựa

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close