Toán lớp 4 trang 37 - Bài 58: Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Số? a) 136 tạ = ......... kg Tính a) 3140 x 90

Đã có lời giải SGK Toán lớp 5 - Chân trời sáng tạo (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Số?

a) 136 tạ = ......... kg

    48 000 kg = ........ tấn

b) 7 cm2 = .......... mm2

    900 mm2 = ......... cm2

c) 5m2 = ........... cm2

   760 000 cm2 = ......... m2

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

 1 tạ = 100 kg ; 1 000 kg = 1 tấn

1 cm2 = 100 mm2 ; 1m2 = 10 000 cm2

Lời giải chi tiết:

a) 136 tạ = 13 600 kg

    48 000 kg = 48 tấn

b) 7 cm2 = 700 mm2

    900 mm2 = 9 cm2

c) 5m2 = 50 000 cm2

   760 000 cm2 = 76 m2

Câu 2

Video hướng dẫn giải

Tính.

a) 3140 x 90

b) 75 000 : 50

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Nhân lần lượt từ phải sang trái

- Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là chữ số 0, ta có thể cùng xóa một chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a) 382 x 65

b) 75 481 : 37

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Nhân lần lượt từ phải sang trái; chia lần lượt từ trái sang phải

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

Lời giải chi tiết:

Câu 5

Video hướng dẫn giải

Tính (theo mẫu).

a) 14 x 50

b) 28 x 25

c) 36 x 250

Phương pháp giải:

- Phân tích thừa số thứ nhất thành tích của hai số thích hợp

- Áp dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân để nhóm hai số có tích là số tròn trăm, tròn nghìn với nhau

Lời giải chi tiết:

a) 14 x 50 = (7 x 2) x 50

                 = 7 x (2 x 50)

                 = 7 x 100

                 = 700

b) 28 x 25 = (7 x 4) x 25

                 = 7 x (4 x 25)

                 = 7 x 100

                = 700

c) 36 x 250 = (9 x 4) x 250

                   = 9 x (4 x 250)

                  = 9 x 1 000

                  = 9 000

Câu 6

Video hướng dẫn giải

Người ta xếp đều 80 quả trứng vào 8 vỉ. Hỏi nếu có 120 quả trứng cùng loại thì xếp được bao nhiêu vỉ như thế?

Phương pháp giải:

- Tìm số quả trứng xếp vào mỗi vỉ = Số quả trứng : số vỉ

- Tìm số vỉ để xếp 120 quả trứng = 120 : số quả trứng xếp vào mỗi vỉ

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

80 quả trứng: 8 vỉ

120 quả trứng: ? vỉ

Bài giải

Số quả trứng ở mỗi vỉ là:

80 : 8 = 10 (quả)

Số vỉ để xếp hết 120 quả trứng là:

120 : 10 = 12 (vỉ)

Đáp số: 12 vỉ trứng

Câu 7

Video hướng dẫn giải

Mẹ mua 2 kg cả gạo nếp và đậu xanh, biết khối lượng gạo nếp nhiều hơn đậu xanh là 1 kg. Hỏi mẹ mua bao nhiêu gam mỗi loại?

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị ki-lô-gam sang gam

- Khối lượng gạo nếp = (tổng + hiệu) : 2

- Khối lượng đậu xanh = khối lượng gạo nếp – số gam gạo nếp nhiều hơn đậu xanh

Lời giải chi tiết:

Đổi: 2 kg = 2 000 g ; 1 kg = 1 000 g

Ta có sơ đồ:

Số gam gạo nếp là:

(2 000 + 1 000) : 2 = 1 500 (g)

Số gam đậu xanh là:

1 500 – 1 000 = 500 (g)

            Đáp số: Gạo nếp: 1 500 g

                          Đậu xanh: 500 g

Câu 8

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

Quan sát các hình sau.

a) Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

b) Hình thoi và hình vuông, mỗi hình đều có bốn cạnh bằng nhau.

c) Hình chữ nhật có bốn góc vuông.

d) Hình thoi có bốn góc tù.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định xác câu đúng, câu sai

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

Câu 9

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Phương pháp giải:

a) Cân nặng của 50 bao xi măng = Cân nặng của 1 bao x 50

    Áp dụng cách đổi: 1 tấn = 1000 kg ; 1 tạ = 100 kg

b) Áp dụng cách đổi: 1 lít = 1 000 ml

   Số chai = Số ml nước : Số ml nước ở mỗi chai

c) Năm không nhuận có 365 ngày 

Lời giải chi tiết:

a) Cân nặng của 50 bao xi măng là: 50 x 50 = 2 500 (kg)

    Đổi 2 500 kg = 2 tấn 5 tạ

   Chọn D

b) Đổi 20 $\ell $ = 20 000 ml

Rót hết 20 $\ell $ nước vào các chai rỗng có dung tích 500 ml thì được số chai là:

               20 000 : 500 = 40 (chai)

Chọn B

c) Năm không nhuận có 365 ngày

Chọn C

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Nếu ngày 1 tháng 1 của một năm không nhuận là thứ Hai thì ngày 31 tháng 12 của năm đó là thứ mấy?

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về ngày, tháng để trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Nếu ngày 1 tháng 1 của một năm không nhuận là thứ Hai thì ngày 31 tháng 12 của năm đó là Chủ nhật.

Hoạt động thực tế

Video hướng dẫn giải

Tìm hình ảnh các đường thẳng vuông góc, các đường thẳng song song xung quanh em.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close